2005/02/16

Försvarsupplysning m/2004

Så har ”den sista kommuniststaten” formerat sig. Sveriges försvar avvecklas. Kvar finns bara experimentplattformar för materielutprovning mm, utan möjligheter att sättas samman till operativa förband. Man har detroniserat den allmänna värnplikten, den livsviktiga basen för nyrekrytering till de internationella militära engagemang socialisterna så storvulet åtagit oss att medverka i. Projektanställningar på kontrakt för att lösa bemanningsfrågan riskerar att dra till sig krigsromantiker och vapenfixerade rambofigurer. Med andra ord, fel sorts folk.

I vanlig ordning har riksdagsbeslut tagits utan föregående konsekvensanalyser. Att man dessutom tar ett tillkrystat kompletterande beslut för att tillfredsställa den kommunistiska samarbetspartnern är inte oväntat. Att inte samtidigt kunna berätta för svenska folket vad eftergiften kommer att kosta skattebetalarna innebär att regeringspartiet ger sig självt underbetyg. Försvarsmakten är sedan länge mera makt än försvar. Karriärister, nickedockor och ja-sägare utnämns till generaler och amiraler.

"Lydige Håkan"För egen del framstår han som en blek gymnasist i sin konfirmationskostym, vilket genom partipolitiska sympatier försetts med guldgaloner nedtill på ärmarna. Enda chansen för ett sådant mähä att kunna glänsa.

Ett sedan decennier vanskött land har av socialisterna nedrustats till ett försvarslöst land. Varför? Svaret kan bara socialisterna själva ge. Vi utomstående vet inte vad som avhandlas i enskilda samtal vid alla socialistinternationaler.

Förklaringen till vår avsaknad av försvarsförmåga torde helt enkelt ligga i att politikerna anser inte att svenska folket, vårt land, dess frihet och oberoende är värda att försvara.

Om så vore fallet skulle vi sedan länge dels ha haft ett väl avpassat försvar, värt namnet, dels medlemskap i Nato.

Sverige styrs av en maktfullkomlig regering som inte bryr sig om att följa av riksdagen fattade beslut.

Sverige styrs av en odemokratisk regering som döljer sanningen till och med inför riksdagens konstitutionsutskott.

Sverige styrs av en opportunistisk regering som gradvis försvagat Sveriges förmåga att försvara landet och hävda dess nationella oberoende. Socialisterna får dessutom indirekt draghjälp av en handlingsförlamad och tandlös, närmast osynlig, opposition.


I modern tid finns och har funnits tre militanta rörelser med världsherravälde som yttersta mål:

  • Nationalsocialismen
  • Kommunismen
  • Islamska fundamentalismen


De två förstnämnda upplever sedan länge en förnyelse. Den tredje är på stadig frammarsch.Ändå hävdar politikerna att hotbild saknas.


Svenska folket bryr sig inte. Politikerna har helt rätt. Ett så oengagerat folk är helt enkelt inte värt att försvara.


Per Sjöswärd

Inga kommentarer: