2008/08/19

Demokratiutvecklingen

De argument som Ryssland anfört för inmarschen i Georgien är lika användbara för en rad stater längs den ryska gränsen. I exempelvis Lettland bor ungefär 650 000 etniska ryssar, i Estland 350 000, och i Ukraina 8 000 000 stycken för den ryska armén att "försvara" om andan faller på.

Rysslands ledarskap menar att landet har helt legitima säkerhetsintressen i angränsande stater, och att västvärlden inte har det. Varje stat som vänder sig med öppna armar mot Väst, för frihet, säkerhet och demokrati, är således ett hinder för det ryska ledarskapets ambitioner. Men omvärlden kan inte låta Ryssland ha vetorätt över grannländernas demokratiska utveckling.

Ryssland ska inte bestämma över andra länders säkerhetspolitiska avgöranden. Nato, EU och andra freds- och demokratibefrämjande organisationer måste fortsätta att vara starka alternativ till rysk dominans, och fortsätta att ge stöd till dem som vill närma sig Väst.

Hasse Zettby

Inga kommentarer: