2008/08/19

Hemvärnet är en viktig del i försvaret

Hemvärnets numerär har nått den nedre gränsen! Socialdemokraterna har under sin tid vid makten gjort dramatiska besparingar på hemvärnet, från över 100 000 till 35 000 kvinnor och män. Nu är minimiantalet nått. Socialdemokraterna skar i verksamheten dramatiskt under sina 12 år vid regeringsmakten, åren 1994-2006. Därför kan nu inte ÖB:s förslag om en halvering ses som genomförbar eller möjlig.

Jag har, under mina 15 år i vid Hemvärn o Frivilligavdelningen vid I 4/Fo 41 och vid Livgrenadjärgruppen, noga följt hemvärnet och sett betydelsen av dess verksamhet. Visst, hemvärnet skall vara en trygghet också inom den civila sidan, men hemvärnet bör, enligt min mening, ha som huvuduppgift att kunna användas i väpnad strid, detta genom en militär grundutbildning.

Vi får inte "avmilitärisera" hemvärnet. Vi skall också komma ihåg att just hemvärnet är den enda militära "kontakt" som finns i många län efter att olika fredsförband (regementen) lagts ned. Hemvärnet har gjort ovärderliga insatser på många civila områden, som skogsbränder, eftersök av försvunna människor, arbete efter stormar, arbete efter översvämningar och mycket annat. Det har vi sett extra mycket av, inte minst de senaste veckorna där ett antal skogsbränder härjat och där hemvärnet gjort och gör ovärderliga insatser.

Hemvärnets personal i dag är välutbildade, välutrustade och mycket motiverade för sina uppgifter. Hemvärnet är viktig för folkförankringen och hemvärnet skapar trygghet. Hemvärnet är kostnadseffektivt, väpnad strid skall fortsättningsvis också utgöra grunden, men profilen mot civila delen är, som jag sagt, viktig. Hemvärnet skall vara en nationell skyddsstyrka, som en gång sagt i riksdagen, men där det inget blev av den inriktningen.

Oklar är jag däremot då det gäller frågan om de så kallade utbildningsgrupperna, som har en viktig ledningsfunktion för hemvärnet. Socialdemokraternas "slakt" av hemvärnet under 12 år bör nu få sitt slut. Då nu socialdemokraterna åker omkring i landet och "räddar" hemvärnet och hotade försvarsverksamheter får man en fadd smak i munnen, då man vet att "räddarna" från vänsterkanten har stenhårda besparingskrav på försvaret de närmaste 2-3 åren. Att spara 7 miljarder och samtidigt rädda allt går inte ihop, men socialdemokraterna försöker.

Att vänstern ens har mage att låtsas vara räddare - med besparingar på över 10 miljarder - är ju bara löjligt och inte ens i närheten av ordet trovärdighet.

Hemvärnet är en del av försvaret där man får "mycket för pengarna". Hemvärnet är kostnadseffektivt och kanske rent av ett föredöme för övriga försvarsmakten? Jag vill värna hemvärnet - en viktig bit av Sveriges försvar!

Hasse Zettby

Inga kommentarer: