2008/08/29

Svenska intressen måste försvaras

Jag ser ett svenskt medlemskap i Nato som självklart, skriver Mats Sander (m), Helsingborg, utrikesutskottet. Det är många som känner en stark oro för utvecklingen i Ryssland. Det är inte obefogat. Ryssland har inte i tillräcklig omfattning gjort upp med sin historia. Dess föregångare Sovjetunionen hade en lång historia av territoriell expansion följt av politisk dominans gentemot sina grannar.

Många ryska politiker tar ofta för givet att de kan styra andra länder i sin omgivning. När Sovjetunionen rasade samman på 1990-talet hävdade Vladimir Putin att det var den största geopolitiska katastrofen i historien. De fram till dess annekterade staterna var kvicka och passade på att söka sig västerut för att få frihet, demokrati och ekonomisk utveckling. Flera lyckades väl och arbetar hårt på att ta igen ett tappat halvsekel.

Ryska pansarkolonner som rullar in i grannländer ger obehagliga historiska associationer, speciellt när vi påminns om Prag hösten 1968. Fungerar det inte med mjuka maktmedel som att strypa energitillförseln till länder som vill inte vill underkasta sig Moskvas vilja så kan man ju alltid hota med och verkställa våldsanvändning. Det gäller bara att välja rätt tillfälle. Den 21 augusti 1968 var ett sådant och den 7 augusti 2008 likaså.

Exemplet med det georgiska Sydossetien och Abkhazien är tydligt. Men det kunde lika gärna ha varit exempelvis Ukraina som drabbats. Ur ett lite längre perspektiv ser vi hur ryskt flyg börjar kränka gränser som under det kalla kriget. Den ryska viljan att placera ut en gasledning på Östersjönsbotten underlättar inte den redan komplexa säkerhetspolitiska bilden. Svenska intressen måste försvaras och vi väljer vår väg att göra det.

Jag ser ett svenskt medlemskap i Nato som självklart. Ansökan saknar bara underskrift och vi skulle markera vår ställning tydligt. Försvarsmakten måste kontinuerligt anpassas till vår omvärld och det säkerhetspolitiska läget. Tillgängligheten och den operativa effekten måste öka och stora organisatoriska förändringar tänkas igenom noggrant. Detta så att Försvarsmakten och dess personal med arbetsro kan fokusera på sina uppgifter.

Hasse Z

Inga kommentarer: