2008/08/27

Vad får det kosta?

Man bedömer kostnaden för en svensk militär upprustning av det nationella försvaret till mellan 10 och 20 miljarder. Hur mycket lägre skulle priset ha varit om vi gett fan i att skänka bort eller skrota fungerande materiel?
Försvarspolitikerna borde ställas inför rätta för grov förskingring, oskickligt ämbetsutövande och trolöshet mot huvudman...


Hasse Z

Inga kommentarer: