2009/06/19

Sverige allt närmare Nato

Den ekonomiska krisen kommer att prägla det svenska ordförandeskapet i höst. Och ett nära samarbete med Nato när det gäller hantering av kriser är av strategisk betydelse för Sverige.

Det sade utrikesminister Carl Bildt i samband med att han presenterade årets utrikespolitiska deklaration inför Sveriges riksdag.

Sveriges åtagande att vara ordförande för Europeiska unionen stod i centrum under Carl Bildts anförande. Och även om frågor som rör klimathotet och Östersjöns miljö står högt på ordförandelandets agenda, är det långt ifrån säkert att detta kommer att få högsta prioritet under hösten. Vi står inför betydande ekonomiska utmaningar och som ordförandeland kommer Sverige att få ärva de politiska effekterna av den kraftiga ekonomiska inbromsningen, menade utrikesministern.

- 2009 kan mycket väl komma att bli krishanteringens år. Vi kan därför inte utesluta att vårt eget ordförandeskap i stor utsträckning kommer att präglas av oförutsedda händelser, sade Bildt.

Om det nya EU-fördraget godkänns av Irland kan det mycket väl bli så att fördraget ska sjösättas under hösten, inklusive den nya europeiska utrikestjänsten, och det blir den svenska regeringens jobb att lotsa unionen in i det nya ramverket.

- Det kommer i så fall att bli en formidabel uppgift som avsevärt påverkar förutsättningarna för Sveriges roll som EU-ordförande, betonade Carl Bildt.

Utrikesdeklarationen i sig bjöd inte på några större överraskningar. Vid sidan av EU-frågorna var det framför allt klimathotet och de många internationella krishärdarna som togs upp.

När det gäller hantering av internationella kriser slog Carl Bildt fast att ett nära samarbete med försvarsalliansen Nato är viktigt för Sverige. Under våren ska regeringen redogöra för sina förbindelser med militäralliansen i en särskild skrivelse.

Den svenska alliansfriheten nämndes inte, istället sade Bildt att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast” och att det finns en bred vilja att vidareutveckla det växande nordiska försvarspolitiska samarbetet.

Socialdemokraterna i form av dess utrikespolitiske talesman Urban Ahlin kritiserade Carl Bildt för att snarare ha ägnat sig åt retorik än praktik i utrikespolitiken. Ahlin tog flera exempel från förra årets utrikesdeklaration som rörde Nato, Mellanöstern och nedrustningspolitiken, för att visa hur lite som har skett i praktiken.

Det är dags att utvärdera vad Bildt egentligen har åstadkommit i utrikespolitiken, sade Urban Ahlin, som dagen till ära också presenterade rapporten "Bokslut Bildt" som granskar Carl Bildts tid som utrikesminister.

”Tunn” var också omdömet om årets utrikesdeklaration, en text som Urban Ahlin tyckte snarare påminde om Carl Bildts personliga jobbansökan för ett nytt jobb i EU.

Kritikerna mot regeringens utrikespolitik var flera under debatten. En av de mest tongivande var Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman.

- Svensk utrikespolitik befinner sig vid ett vägskäl. En självständig politik, som talar klarspråk, eller en passiv, som följer EU och Bryssel. Regeringen har valt det senare.

– Utrikespolitik handlar för oss om något mer än att samla Eurobonuspoäng och att dricka cocktails i Washington och Paris. Sverige skulle kunna vara ett föredöme, men Bildt nämner inte ens kampen för att utplåna fattigdomen, sade Hans Linde.

Inga kommentarer: