2009/08/11

Värnplikten är Finländska försvarets starka grund

Enligt kommendören för Försvarsmakten,amiral Juhani Kaskeala är värnplikten det Finska försvarets starka grund. Kostnadseffektiviteten som värnplikten medför är även en förutsättning för försvarsmaktens förmåga att investera i nytt försvarsmaterial.Amiral Kaskeala talade i högkvarterets sommarsymposium den 30 juni i St.Michel.

Kaskeala anser att reservisternas höga utbildningsnivå garanterar ett fullt utnyttjande av dagens tekniskt krävande vapen- och ledningssystem. Reservisternas höga motivation och goda kunnande, som hjälper Finland att klara av de internationella bestämmelserna, nämndes speciellt.

Amiral Kaskeala betonar att Finlands försvarssystem helt enkelt kräver allmän värnplikt. Det är inte meningsfullt att avstå från ett effektivt och förmånligt försvarssystem endast av den anledningen att flera andra Europeiska länder har gjort det.

- Att ta hand om Finlands försvar får och kan aldrig vara myndighetsverksamhet. Finska grundlagen säger att varje finländsk medborgare är skyldig att delta i fosterlandets försvar eller hjälpa det i den mån som lagen bestämmer

Inga kommentarer: