2010/10/11

Vart tog besparingarna inom försvaret vägen?

Nedläggningarna inom Försvarsmakten har inte fått önskad effekt, anser Folkpartiets talesman i försvarsfrågor Allan Widman.
Kompetens har förlorats. Och vart tog besparingarna vägen? undrar han. Kuriren träffade Allan Widman under torsdagens besök på I 19 och A 9. Han är ledamot av försvarsutskottet, försvarsrepresentant i partiet och flitig besökare i militär-Boden.

Våg
Allan Widman har följt nedläggningsvågen inom Försvarsmakten under senare år. Pengar skulle sparas, kärnverksamheten främjas och mera pang för pengarna ställdes i utsikt.
- Efter åtta år i försvarsutskottet kan jag konstatera att jag inte fått de utlovade besparingarna riktigt redovisade för mig. Däremot har viktig kompetens för Försvarsmakten tenderat att sluta.


Flytt
Vid nedläggningar har dessutom nyinvesteringar gjorts.
- Då finns skäl att ifrågasätta nedläggningsviljan. Försvarsmaktens grundorganisation prövas inom ett par år. Det har talats om nedläggning av en flygflottilj och ett arméförband.
- Folkpartiet vill inte se ytterligare nedläggningar där. Vi tror inte att de besparingar som kan göras motsvarar de förluster i kompetens och folkförankring som sker i andra änden.

Brister
I en undersökning bland nästan 1,000 officerare framkommer att åtta av tio anser att brister finns i tillgång på materiel, personal och utbildning.
- Jag blir mycket oroad. Efter vad jag förstår handlar det inte om utrustning som stridsvagnar och flygplan, utan om brist på exempelvis fältuniformer.
Nya logistikorganisationen bör studeras, anser han därvidlag. Att applicera ett civilt marknadsekonomiskt system på en myndighetsverksamhet som Försvarsmakten kanske inte är möjligt.

Strider
Hårda strider med svenskar inblandade ökar i Afghanistan. Hur tar vi emot de hemkommande som fått psykiska problem?
- Man behöver inte från och med 2011 påvisa arbetsskada för att få psykosocialt stöd vid hemkomst, nämner Allan Widman som exempel.

Veteranhem som startats i Danmark?
- Det kan vara bra med ett alternativ som inte är myndighetskontrollerat och där man inte känner att man pratar med sin arbetsgivare. Jag är helt för detta.

Jaha, Allan Widman sitter i Försvarsutskottet och vet inte vart pengarna som sparas in vid nedläggningar tar vägen. Vore det inte dags för en hårdför insats av revisorer?
Kalla in Britt-Marie Ahlenius!

Hasse Zettby

Inga kommentarer: