2012/07/17

Missnöje med löner


Lägre förtroende för försvarspolitiken och soldater som överväger att sluta i förtid. En undersökning som publicerades i dag visar att allt färre av officersförbundets medlemmar har en positiv bild av Försvarsmakten och andelen som har stort förtroende för regeringens försvarspolitik har minskat kraftigt, från 33 till 24 procent. Bland den militära personalen anser tre av fyra att brister bland materiel, utbildning och personal gör att förbanden har svårt att lösa sina uppgifter.
Något som kan få stor påverkan på personalförsörjningen är att sju av tio soldater, sjömän och gruppbefäl övervägt att sluta under det gågna året. Orsaken är framförallt missnöje med deras villkor och löner. Majoriteten uppger även att de tänker stanna i fyra år istället för de sex som Försvarsmakten räknat mer, något som kan ge ökade kostnader på nästan en halv miljard årligen enligt en tidigare rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut.

Inga kommentarer: