2015/11/26

Det handlar inte enbart om ett museum!

…utan det är en landskaps- läns- och riksangelägenhet, med anknytning till Sveriges historia, där östgötarna har spelat en betydande roll under flera hundra år.

Att inte beakta detta och att inte nyttja tillfället att ”fästa Linköping på kartan” vittnar om kommunens politikers brist på fantasi, takt och ton, uppfostran samt historielöshet. Och mycket därtill. De missar möjligheten att lyfta fram en av Linköpings finaste attraktioner!

Vad som är ännu bedrövligare är att obildade, outbildade, ointresserade och allmänt okunniga politiker ska få sitta och styra. De har nominerats av meningsfränder inom den sammanslutning som kallas parti. Allt enligt ”borstamejpåryggen”-principen. Rätten för väljarna att stryka namn från röstsedlarna avskaffades från och med 1998. En spark i skrevet på demokratin, väljaren måste genom sin avgivna röstsedel bidra till val av personer som väljaren finner olämplig för uppdraget. Valnämndernas kokta soppa är bara att konsumera, eller avstå från att rösta.

Resultatet har blivit att vi får dras med figurer som inte lyssnar till folkets vilja, utan avskaffar sådant som borde ha behållits o.s.v. 

Kort sagt – Sverige är i trängande behov av ett politiskt system som kan återspegla folkets vilja och inte partiernas interna tyckarmaffias.

Återinför strykningsrätten på röstsedlarna. Förbjud politikerna att ljuga sig till valframgångar och se till att allt falskt ”valfläsk” faller under allmänt åtal. Gör politikerna livlångt juridiskt ansvariga för av dem tagna beslut  Politiker ska inte vara ett yrke utan ett förtroendeuppdrag, lämnat till ”kunniga, erfarna och allmänt aktade svenska medborgare”.

Framför allt måste väljarna lära sig att ställa krav!

Inga kommentarer: