2015/11/25

Respekt för demokratin!

Jag är bedrövad av att politiker inte håller ord.
Det är allvarligt - t o m mycket allvarligt -  för respekten för demokratin.
Politiker måste ta ansvar.

Att inte värna det militära kulturarvet för att ge framtidens Linköpingsbor möjlighet att förstå 1900-talets utveckling av staden Linköping är allvarligt.
För "StorLinköping" är militären av avgörande betydelse under mycket längre tid.

För Linköpings utveckling är kyrkan och militären samt landshövdingarna avgörande.

Hade vi inte haft garnisonen hade Linköping ännu varit en liten stad. Utan Saab, utan regionsjukhus och utan universitet.

Inga kommentarer: