2016/04/23

Värdegrund!

Beträffande den pågående debatten om att hälsa på kvinnor fick jag höra av min Schweiziska vän Dominic Anderhalden att man har fått en liknande historia i Schweiz. Där tar alla elever läraren i hand både före och efter lektionen. Men två muslimska bröder slipper. Deras religion förbjuder dem nämligen att röra vid en kvinna. Undantaget har lett till en hetsig debatt i alplandet. Så det finns ett utbrett sätt hur man skall bete sig.

Att alla elever skakar hand med sin lärare både före och efter lektionerna är praxis i landet, men den anser de två bröderna sig inte kunna följa eftersom de menar att deras religion, islam, förbjuder dem att röra vid en kvinna som inte tillhör familjen. Och skolan tillmötesgick pojkarna, om än med en kompromiss: bröderna behöver inte heller skaka hand med manliga lärare.

Om nu Miljöpartiet är ett feministiskt parti som tror på mångfald har det det uppstått kulturkrockar som de inte riktigt klarat av att hantera. Och det är därför behöver de djupa värderingsdiskussionerna där alla miljöpartister behöver vara med.


Jag tycker att man måste kunna ta en kvinna i hand, visa en kvinna respekt. Det finns uppenbarligen människor som tycker olika.

Inga kommentarer: