2016/06/18

Kommunal skandal

Ryttartorpet med sina tre byggnader uppfördes på 1600-talet och flyttades från Tift till Linköpings regementsområde. Detta ”Skansen i miniatyr” invigdes den 22 juni 1925. Avsikten var att kunna visa hur ett soldattorp från 1600-talet kunde se ut. Byggnaderna hölls i skick genom regementenas försorg, man hade en parkkassa för sådana ändamål. Ryttartorpet kom att ligga innanför garnisonens staket under den tid Linköping fick vara en garnisonsstad.

Linköping miste sin tidigare garnison i samband med regementsdöden på 1990-talet. Som då aktiva i debatten om försvarets överlevnad minns vi hur politikerna i ena andetaget grät krokodiltårar över att Linköpings garnison, den andra i storlek och därtill den mest kostnadseffektiva, ändå skulle läggas ned. I andra andetaget målade politikerna upp vad man kunde göra med de byggnader och markytor som blev lediga för civila ändamål i och med att regementena gick i graven. 

Linköpings kommun hade i och med att staketen runt regementsområdet togs bort, tillgång till dessa 1600-talsbyggnader, en kulturskatt andra kommuner inte var förunnade att få ha som turistattraktion.

Vad gjorde man? Ingenting! Man lät byggnaderna förfalla och avsaknad av gängse underhåll har medfört att de gamla husen nu sägs vara rivningsfärdiga. Detta i sin tur skulle göra att någon flytt till Friluftsmuseet Gamla Linköping inte skulle vara genomförbar, då ”pengar saknas” för att åtgärda den av kommunen (medvetet?) bedrivna vanhävden av kulturbyggnaderna. I så fall en bakslugt genomtänkt strategi.

Politikerna har lyckats glömma att utan försvarets närvaro skulle Linköping inte ha haft vare sig flygindustrin, regionsjukhuset, universitetet, Mjärdevi eller andra företag och institutioner med närliggande verksamhet. Linköping skulle då blott ha varit en sömnig stiftstad som man passerar förbi med en utdragen gäspning.


Väljarna har i princip sig själva att skylla då man inte ställer andra krav på de som ska företräda oss än att de är svenska medborgare som någon gång under livet varit bosatta i Sverige samt att de senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Lämplighet, kompetens och erfarenhet måste till, och det är hög tid att medborgarna börjar ställa krav.

Inga kommentarer: