2016/11/03

Samarbete mellan Storbritannien och EU!

Genom konflikterna i Mellanöstern, framför allt i Syrien, har säkerhetsvakuum uppstått vilket har möjliggjort för terrorgrupper som Daesh (IS) att expandera. De har sedan dess både direkt stöttat, eller inspirerat, terrorattacker såväl i Mellanöstern som i Europa och andra platser på jorden.

Efter att ha varit premiärminister i fyra år blev Vladimir Putin återigen president i Ryssland 2012. Nu var hans ton mot Europa och USA ännu mer aggressiv än tidigare, vilket kulminerade 2014 med aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim.

Av allt det som har inträffat de senaste åren är det brittiska beslutet att lämna den Europeiska Unionen, trots allt, det mest omvälvande kontinenten upplevt på länge och det som har störst följder för europeiskt samarbete. Det finns många åsikter om vad som förorsakade utgången i folkomröstningen, men slutsatsen är att en avgörande tid med den komplicerade skilsmässan mellan Storbritannien och Europeiska Unionen ligger framför oss.

Vi borde eftersträva ett arrangemang som upprätthåller nära samarbete mellan Storbritannien och Europeiska Unionen. Det borde möjliggöra samverkan när det kommer till frågor av ömsesidig betydelse, som till exempel utformningen av globala institutioner och regelverk. Att uppnå det här kommer bli oerhört svårt när det abstrakta ska förvandlas till praktiskt i Brexit-förhandlingarna, men det borde i alla fall vara ledstjärnan för den framtida relationen.

 Skulle det här arrangemanget bli lyckat är det inte omöjligt att det kan agera modell för andra länder i framtiden. Turkiet har varit ett kandidatland för EU-medlemskap men förhandlingarna har avstannat och det är svårt att inom överskådlig framtid se att de kommer att avklaras, om någonsin. Men eftersom det är ett så pass viktigt land är det i vårt intresse att försöka förankra Turkiet så nära det går i den europeiska gemenskapen.

Därför skulle ett liknande arrangemang som det med Storbritannien kunna vara attraktivt för båda parter. Det skulle inte utesluta möjligheten för ett framtida EU-medlemskap, men skulle annars vara ett acceptabelt arrangemang som innefattar vidsträckta frågor från ekonomi till miljö. Det kan låta avlägset idag, men det är definitivt värt att överväga.

Men, om de stora vinsterna som har gjorts de gångna decennierna med att skapa ett Europa präglat av samarbete och samverkan ska kvarstå så krävs politiskt ledarskap, kompromissvilja och uppoffringar. Alternativet med en långsam-eller snabb-upplösning av de institutioner som har byggts upp vore katastrofalt.


Hans Zettby (L)

Inga kommentarer: