2016/12/06

Kommer EU-länderna att kunna ta ett större ansvar för sin egen säkerhet?

Samtidigt som utvecklingen blir mer osäker blir det allt tydligare att europeiska länder kommer att behöva ta ett större ansvar för att hantera problemen. USA:s ”Pivot to Asia” strategin att lägga större vikt vid kontakterna med Östasien och Stillahavsregionen har förvisso stannat av något i och med Rysslands mer aggressiva politik gentemot Europa. Men den långsiktiga tendensen är tydlig, det är i Stillahavsområdet som USA ser framtidens tillväxt. Detta i kombination med stormaktskonkurrensen från Kina gör att USA vill lägga större fokus på det som händer i den regionen. Dessutom lär USA under år framöver behöva anstränga sig mer för att hantera problem på hemmaplan, till viss del på bekostnad av sina utrikespolitiska åtaganden.

Donald Trump, som i november valdes till amerikansk president, har tydligt markerat sin tvekan inför att ge bindande försvarsgarantier, inför multilateralt samarbete och en ”alltför aktivistisk” amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Utanför Washingtons krets av personer verksamma inom policyområdet, d v s det tusentals personer som bemannar tankesmedjor och administration, finns inget starkt stöd för en mer aktiv amerikansk utrikespolitik. Enligt en ny studie från det amerikanska PEW Resarch Institute vill en klar majoritet av de amerikanska väljarna att landet ska koncentrera sig på att lösa sina egna problem.

Att USA fortfarande tar sina försvarsgarantier till Natos medlemmar och kampen mot IS på allvar betyder att det finns ännu mindre intresse än tidigare för småskalig konflikthantering och statsbyggande i Europas utkanter. Det betyder att de europeiska länderna lär behöva göra mer för att trygga sin säkerhet. Frågan är dock om det finns vilja och resurser för att ta ett sådant ansvar?


Hans Zettby (L)

Inga kommentarer: