2017/04/11

När rättsväsendet sviktar

En avgrund som kan uppstå i många länder är om rättsväsendet havererar samtidigt som det saknas ett starkt civilt samhälle, där alla barn uppfostras väl och människor kan försörja sig. Om människor är utsatta för brottslighet och det saknas en bra lösning på problemen kommer en del av dem att försöka lösa problemen på ett dåligt sätt i stället för att enbart bli offer.

Om någon gör inbrott i ens hem är det rimligt med nödvärn och blir det vanligt att behöva freda sig är det troligt att folk kommer beväpna sig. De som har pengar kan installera larm och anlita bevakningsföretag eller flytta till säkrare områden. I länder med hög våldsnivå bor och arbetar folk i inhägnade områden med egen säkerhetspersonal, så kallade ”gated communities”, vilket ger en extrem segregation som försvårar lösandet av konflikter.

Medborgargarde är ett ord vi använder ytterst sällan, och då nästan enbart för länder där det förekommer oroligheter och man vill skydda sitt kvarter. Men det är på väg att ändras i takt med människors känsla av otrygghet växer. Vi har redan sett organiserade nationalister som patrullerar gatorna, troligtvis är majoriteten nationalister, men frågan är vad som händer när polisens resurser utarmas? Kommer en mer aktiv grannsamverkan och nattvandrare bli en allt vanligare syn i Sverige?

Traditionell nattvandring där föräldrar och övriga vuxna i reflexvästar som rör sig ute i grupper kvälls- och nattetid är redan idag en vanlig syn i vissa områden, men nattvandrarnas syfte är i huvudsak att skapa en lugnare miljö, inte att vara självutnämnda ordningsvakter. Men om vi ser en tendens till att människor faktiskt tar lagen i egna händer och bildar medborgargarden som i praktiken är privata vaktstyrkor, även om man inte har laglig tillåtelse att bära vapen, inklusive batonger, är det en mycket tragisk samhällsutveckling som tyder på att något är allvarligt fel.

Under de senaste åren har vi sett en ökad nyhetsrapportering med rubriker om sexuella övergrepp, misshandel, skottlossning och mord. Det finns antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten i samhället som skadar andra och inte avskräcks av rättsväsendets påföljder.

Utvecklingen med attacker mot blåljuspersonal är direkt livshotande, eftersom brandmän och ambulanser vägrar åka in i områden utan kravallutrustad polis. Är det ett sådant samhälle vi kommer att få vänja oss vid?

Jag kan förstå den maktlöshet människor känner när antalet poliser minskar, rättegångar tar lång tid och straffpåföljden för vålds- och sexualbrott är synnerligen låga. Att folkets representanter samtidigt väljer att skärpa lagarna mot laglydiga personer och begränsa deras frihet i stället för att agera mot buset är direkt skrämmande.

Att områdets pensionärer åker runt kvarteret i en Volvo och äter kanelbullar för att öka tryggheten är inget fel. Om man däremot är mer seriös med radiosamband och ett flertal personer som patrullerar gatorna nattetid måste samhällets lagstiftare, och ansvariga på myndighets- och kommunal nivå, börja fundera.

Ett desperat alternativ är att bilda medborgargarden och det är kanske det minst dåliga oavsett om av de dåliga lösningarna eftersom det kan inkludera människor i det lokala samhället, de är rika eller fattiga, men medborgargarden tenderar att vara klumpiga och reagera hårt mot alla som ses som avvikande eller främmande.

Om ekonomin i ett land stressas av resursbrister och många människors liv är på gränsen för vad de finner uthärdligt kan skadorna av att låta polis och rättsväsende fallera bli oöverskådliga. En ökande våldsnivå, segregering och desperata initiativ för att skydda sig ökar även risken för politiska lösningar som skadar många människor.

Är Sverige på väg åt helt fel håll, där man inom en snar framtid tvingas skydda sig själv när polisen är på semester?

Hans ZettbyInga kommentarer: