2017/10/24

Hur blir det med försvarets pengar?

En ny överskridande partiöverenskommelse om tillskott i försvarsbudgeten ses av en del politiker som ett stort tillskott i vår försvarsförmåga.

När ÖB begär 10 miljarder på en treårsperiod för att innehålla försvarsbeslutet så blir det bara 6,8 miljarder. Detta innebär ju att Sverige inte når de försvarspolitiska målsättningarna trots all politisk vältalighet.

Just nu verkar det dessutom som Nato-debatten har avklingat. Kan det bero på att president Trump utan pardon krävde att 2 procent av BNP till försvaret ska uppnås av varje Natoland? Inte nog med det, även en plan på hur det skall gå till ska upprättas av varje nation. 

Det magiska 2 procent målet skall vara uppnått av alla Natoländer år 2024. För svenskt vidkommande skulle det innebära en fördubbling av nuvarande försvarsanslag på drygt sex års sikt. Då blev det tyst i debatten för det skulle ju innebära att ytterligare drygt 40 miljarder skall tillföras och dessutom årligen. Behoven av ökad försvarsförmåga för svenskt vidkommande är minst sagt tydliga.


Hans Zettby

Inga kommentarer: