2005/02/17

Sudan kritiseras för MR-brott

En FN-utredning har funnit att Sudans regeringsstyrkor och Janjaweed-milisen är skyldiga till brott som faller under internationell lag. Utredningen rekommenderar att fallet ska överlämnas till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC. Enligt utredningen (International Commission of Inquiry on Darfur) har Sudans regering inte använt sig av folkmord som policy. Men regeringen och milisen har begått brott mot mänskligheten "som kanske inte är mindre allvarliga eller fruktansvärda än folkmord", så som urskillningslöst dödande av civila, tortyr, ofrivilliga "försvinnanden", förstörelse av byar, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, plundring och tvångsförflyttning.Även rebellgrupper har av utredningen befunnits ansvariga för möjliga krigsbrott, inklusive mord på civila och plundring.Utredningens rapport har överlämnats till FN:s säkerhetsråd. Samtidigt fortsätter FN:s hjälpinsats till befolkningen i Darfur där tiotusentals människor dödats under de senaste två åren och upp emot 1,9 miljoner människor tvingats på flykt

2005-02-16 Hans Zettby

2005/02/16

9-11 suspects face 74,000 years in prison

9-11 suspects face 74,000 years in prison "A prosecutor said Monday he will seek prison terms of more than 74,000 years for each of three suspected al-Qaida members charged with using Spain as a staging ground for the Sept. 11, 2001, attacks in the United States. A trial is expected to start in mid-March, the National Court said. Spain will be only the second country worldwide to put Sept. 11 suspects on trial, after Germany."

Försvarsupplysning m/2004

Så har ”den sista kommuniststaten” formerat sig. Sveriges försvar avvecklas. Kvar finns bara experimentplattformar för materielutprovning mm, utan möjligheter att sättas samman till operativa förband. Man har detroniserat den allmänna värnplikten, den livsviktiga basen för nyrekrytering till de internationella militära engagemang socialisterna så storvulet åtagit oss att medverka i. Projektanställningar på kontrakt för att lösa bemanningsfrågan riskerar att dra till sig krigsromantiker och vapenfixerade rambofigurer. Med andra ord, fel sorts folk.

I vanlig ordning har riksdagsbeslut tagits utan föregående konsekvensanalyser. Att man dessutom tar ett tillkrystat kompletterande beslut för att tillfredsställa den kommunistiska samarbetspartnern är inte oväntat. Att inte samtidigt kunna berätta för svenska folket vad eftergiften kommer att kosta skattebetalarna innebär att regeringspartiet ger sig självt underbetyg. Försvarsmakten är sedan länge mera makt än försvar. Karriärister, nickedockor och ja-sägare utnämns till generaler och amiraler.

"Lydige Håkan"För egen del framstår han som en blek gymnasist i sin konfirmationskostym, vilket genom partipolitiska sympatier försetts med guldgaloner nedtill på ärmarna. Enda chansen för ett sådant mähä att kunna glänsa.

Ett sedan decennier vanskött land har av socialisterna nedrustats till ett försvarslöst land. Varför? Svaret kan bara socialisterna själva ge. Vi utomstående vet inte vad som avhandlas i enskilda samtal vid alla socialistinternationaler.

Förklaringen till vår avsaknad av försvarsförmåga torde helt enkelt ligga i att politikerna anser inte att svenska folket, vårt land, dess frihet och oberoende är värda att försvara.

Om så vore fallet skulle vi sedan länge dels ha haft ett väl avpassat försvar, värt namnet, dels medlemskap i Nato.

Sverige styrs av en maktfullkomlig regering som inte bryr sig om att följa av riksdagen fattade beslut.

Sverige styrs av en odemokratisk regering som döljer sanningen till och med inför riksdagens konstitutionsutskott.

Sverige styrs av en opportunistisk regering som gradvis försvagat Sveriges förmåga att försvara landet och hävda dess nationella oberoende. Socialisterna får dessutom indirekt draghjälp av en handlingsförlamad och tandlös, närmast osynlig, opposition.


I modern tid finns och har funnits tre militanta rörelser med världsherravälde som yttersta mål:

  • Nationalsocialismen
  • Kommunismen
  • Islamska fundamentalismen


De två förstnämnda upplever sedan länge en förnyelse. Den tredje är på stadig frammarsch.Ändå hävdar politikerna att hotbild saknas.


Svenska folket bryr sig inte. Politikerna har helt rätt. Ett så oengagerat folk är helt enkelt inte värt att försvara.


Per Sjöswärd

Hård press på Nordkorea.

Med lock och pock har omvärlden börjat bearbeta Nordkorea att återvända till förhandlingsbordet, sedan landet i torsdags utnämnt sig självt till kärnvapenägare.

Det bångstyriga kommunistväldet fick ta emot en lång rad vädjanden och uppmaningar på fredagen.Vi ser inga andra alternativ än sexpartssamtalen. Vi vädjar till Nordkorea att gå tillbaka till förhandlingsbordet, sade Tysklands utrikesminister Joschka Fischer, på besök i den tsunamihärjade Aceh-provinsen.

Vi kommer att övertala Nordkorea genom att bevisa att det tjänar deras intressen bäst att demontera sitt kärnvapenprogram, sade Japans premiärminister Junichiro Koizumi.

En viktig roll i sammanhanget spelas av Kina, som utåt sett valt att komma med relativt försiktiga kommentarer. Vi har regelbundet förespråkat en kärnvapenfri Koreahalvö. Vi hoppas att sexpartssamtalen kommer att fortsätta, sade kinesiska utrikesdepartementets talesman Kong Quan.Utanför offentligheten antas emellertid Kina ta till hårdare ord mot regimen i Pyongyang.Nordkoreas uttalande var gjort mot USA, men samtidigt var det ett hårt slag mot Kinas diplomatiska insatser och har skapat svåra problem för Kina, sade analytikern Li Dunqiu, generalsekreterare för Kinesiska förbundet för studier av Koreas historia.

Nordkoreas vice FN-ambassadör följde upp uttalandet från i torsdags med att förklara att landet kan tänka sig att återuppta samtalen om USA ändrar sin inställning till Nordkorea och accepterar bilaterala samtal mellan länderna. Vi kan stiga fram om villkoren uppfylls för oss att delta i sexpartssamtalen. Om USA vill ha direkt dialog med oss, kan vi se det som en förändring av den fientliga inställningen till Nordkorea, sade Han Song-Ryol till den sydkoreanska tidningen Hankyoreh.

USA och Nordkorea har helt olika krav på hur konflikten ska lösas. USA vill att Nordkorea först avslutar sitt kärnkraftsprogram och åter ansluter sig till ickespridningsavtalet om kärnvapen. Nordkorea vill först ha säkerhetsgarantier mot ett angrepp från USA, ett slut på sanktionerna samt olje- och matleveranser. Vägen till en lösning väntas bli svår, och trepartsmötet i Peking avslutades tidigare än planerat. Under mötet antydde Nordkorea, enligt amerikanska uppgifter, för första gången att landet redan har kärnvapen. Å andra sidan har Nordkorea vid andra tillfällen gjort uppmärksammade uttalanden som senare visat sig vara oriktiga.

Den officiella nyhetsbyrån förklarade att skälet till att landet anstränger sig för att skaffa kärnvapen är att kunna "minska den konventionella vapenarsenalen och på så sätt frigöra mänskliga resurser, kanalisera pengar till ekonomisk uppbyggnad och till människors liv".

I juli blev Kina mer aktivt i försöken att få Nordkorea och USA att återuppta de diplomatiska samtalen. Skälen var oroande rapporter om att Nordkorea börjat tillverka vapenplutonium och att landet snart kan ha fem-sex kärnladdningar. Även Ryssland utövade påtryckningar och i slutet av juli bekräftades att Nordkorea accepterade att föra samtal med såväl USA som Ryssland, Sydkorea, Japan och Kina. Representanter för länderna inledde de så kallade sexpartssamtalen i Peking den 27 augusti 2003. Efter tre dagars samtal skildes parterna åt, och enligt Sydkoreas delegat hade de enats om ett nytt möte, vilket sågs som det enda framsteget. USA och Nordkorea tycktes inte ha ändrat sina fastlåsta positioner.

Samtidigt som Nordkoreas grannländer försökte sammankalla ett nytt sexpartsmöte meddelade Nordkoreas utrikesminister i början av oktober att landet har avslutat upparbetningen av tillräckligt många kärnbränslestavar för att kunna tillverka sex atombomber. Ministern, Choe Su Hon, sade att Nordkorea inte hade något annat val eftersom USA har hotat landet med kärnvapen.

I slutet av december meddelade Nordkorea oväntat att amerikaner kan få besöka kärnanläggningen i Yongbyon, som inte besökts av utomstående sedan IAEAs inspektörer utvisades i slutet av 2002. Dagarna efter nyår 2004 anlände två delegationer med experter och tjänstemän, bland annat från USA-kongressen, till Nordkorea. Vid besöket, som skedde utan medverkan av USA-regeringen, fick en grupp se allt vad den önskade i Yongbyon. Pyongyang meddelade också efter nyår att landet är berett att upphöra med tester och tillverkning av kärnvapen och stoppa den fungerande kärnkraftindustrin i utbyte mot ekonomiskt bistånd.

Efter ett långt uppehåll möttes åter representanter för de sex staterna i Peking den 25 februari 2004. Efter fyra dagars samtal kvarstod enligt Kinas utrikesminister "stora meningsskiljaktigheter", men han ansåg att samtalen varit konstruktiva. USAs delegation ansåg att mötet varit en framgång, och parterna enades om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp. Efter en tredje omgång samtal i slutet av juni rapporterades inga särskilda framsteg.

Misstankarna om att Nordkorea redan har kärnvapen stärktes i april 2004. En pakistansk forskare som tidigare hade avslöjats för att ha sålt information om atomvapen till bland annat Nordkorea uppgav att han under ett besök i landet redan fem år tidigare hade fått se tre kärnladdningar.

En ny kontakt öppnades mellan de koreanska staterna i slutet av maj. För första gången sedan Koreakriget möttes generaler från nord och syd i syfte att minska de militära spänningarna. Parterna enades om åtgärder för att undvika de återkommande eldstriderna längs den omstridda havsgränsen i Gula havet och att upphöra med propagandasändningar i radio och i högtalare längs landgränsen. Dessutom skulle en snabbtelefon kopplas in mellan ländernas militärledningar.

Nordkorea vägrade att delta i den fjärde omgången av sexpartssamtalen, som skulle ha hållits i september 2004, på grund av USAs "fientliga politik". Mötet inställdes därför. När George W Bush inledde sin andra presidentperiod i början av 2005 betecknade utrikesminister Condoleezza Rice Nordkorea som en av "tyranniets utposter", vilket ytterligare försämrade atmosfären mellan länderna. I februari meddelade den nordkoreanska regeringen att landet "ska vidta åtgärder för att stärka vår kärnvapenarsenal" samt att landet "har tillverkat kärnvapen i självförsvar".

Detta var första gången som Pyongyang formellt och officiellt sagt att landet har kärnvapen. Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA har uppgett att Nordkorea sannolikt har två eller tre kärnvapen. Många experter i väst är dock inte säkra på att landet ännu har förmåga att testa och avfyra vapnen. Det främsta syftet med Nordkoreas nya utspel antas vara att framtvinga eftergifter från omvärlden och få hjälp mot den akuta bristen på livsmedel och energi.

Hasse Z