2006/11/07

Utvecklingen i Nordkorea

I slutet av juni 2006 avslöjade satellitspaning att Nordkorea förberedde nya prov med bland annat sin långdistansmissil. Reaktionen blev stark i grannländerna och USA, som fäergäves försökte få Nordkorea att avstå från proven. De internationella protesterna fortsatte efter missilprovet, som genomfördes i början av juli. Reaktionen var starkast i Japan, som med stöd av USA begärde att FNs säkerhetsråd skulle besluta om ekonomiska sanktioner mot Nordkorea.

I mitten av juli enades säkerhetsrådet om en resolution i vilken provskjutningarna med missiler fördömdes. Rådet krävde att dessa omedelbart stoppas och att Nordkorea återgår till de avbrutna sexnationssamtalen. FNs medlemsländer förbjöds att till Nordkorea leverera råvaror eller annat material som kan användas för produktion av kärnvapen eller andra massförstörelsevapen. Nordkorea tillbakavisade snabbt resolutionen och förklarade att missiltesterna är viktiga för landets självförsvar.


I början av oktober 2006 meddelade Pyongyang att landet hade lyckats genomföra ett kärnvapenprov. Den underjordiska sprängningen skedde nära staden Gilju i nordöstra delen av landet. Sprängningen registrerades utomlands. Internationella experter uppgav att om det verkligen var en kärnladdning som sprängdes så hade den varit relativt liten. FNs säkerhetsråd samlades samma dag till ett extramöte, och provsprängningen fördömdes. Nordkoreas FN-ambassadör förklarade samtidigt att provet hade bidragit till att fred och säkerhet kan upprätthållas i regionen. Kina, det land som visat mest förståelse för Pyongyangs ståndpunkter, riktade för första gången tydlig kritik mot Nordkorea och förklarade att Peking kunde överväga FN-sanktioner.


I mitten av månaden beslöt säkerhetsrådet att införa sanktioner mot Nordkorea, som dock inte var så omfattande som USA önskat för att få Kina att godta förslaget. Några punkter i beslutet: fartyg på väg till eller från Nordkorea får kontrolleras för att beslagta eventuell utrustning till massförstörelsevapen; Nordkorea förbjuds importera tunga konventionella vapen och lyxvaror; alla länder uppmanas blockera bankkonton med koppling till Nordkoreas icke-konventionella vapenprogram. Den största delen av Nordkoreas handel går via gränsen mot Kina.


Efter möten mellan förhandlare från USA, Kina och Nordkorea i Peking i slutet av oktober meddelade Pyongyang att landet inom kort skulle återgå till sexpartssamtalen, som varit avbrutna under ett år. Nordkorea upprepade dessutom sitt tidigare löfte att avstå från kärnvapen i utbyte mot bland annat säkerhetsgarantier från USA.


Nordkoreas missilprogramNordkorea förfogar över raketer som kan nå både Sydkorea, Japan och delar av USA. Landet misstänks även ha tillgång till biokemiska vapen.
Redan 1998 hade landet provskjutit en tvåstegsraket som passerade över norra Japan innan den slog ned i havet. Därefter har en vidareutvecklad missil, kallad Taepodong-II, konstruerats, vilken anses kunna nå exempelvis Alaska. Den 4 juli 2006 provsköt Nordkorea sju missiler, däribland en Taepodong-II som dock exploderade kort tid efter starten.


Hasse Z