2008/02/18

Tchadstyrkan på plats från mars till juni 2008.

Till slutet av juni kommer den svenska Tchad-styrkan att kunna lösa sina fredsfrämjande uppgifter i landet. Därefter kommer förbandet att återvända till Sverige enligt nuvarande uppdrag till Försvarsmakten. Inledningsvis kommer Tchadstyrkan att vakta baser och genomföra patruller i huvudstaden N'Djamena och därigenom stödja EU-styrkan EUFOR TCHAD/RCA. Under de första månaderna kommer förbandet att successivt tillföras fordon och utrustning som gör det möjligt att under maj månad agera somEUFOR-styrkans brandkårsstyrka i östra Tchad. Det är under denna period om fyra till sex veckor som Tchad-förbandet har så kallad full operativ kapacitet, men förbandet har möjlighet att bidra till ökad säkerhet i Tchad under hela insatsperioden. Under juni kommer utrustning och fordon att börja transporteras hem till Sverige eftersom insatsen är begränsad till sex månader. Då kommer förbandet åter att få lösa uppgifter som inte kräver all den utrustning som en uppgift som snabbinsatsstyrka kräver. Vårt uppdrag inom EUFOR är att vara tidigt på plats och stödja EU-styrkan under dess etableringsskede. Detta kommer förbandet att kunna göra. Vi har fått ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att göra just detta, säger Försvarsmaktens operative chef Christer Lidström. Eufor-styrkans uppgift är att skydda flyktingar och civila som utsätts förhot, genom att underlätta för humanitära aktörers verksamhet samt genom att skapa möjligheter för återuppbyggnad och ekonomisk utveckling i framföralltöstra Tchad.

Äntligen något klokt från Tolgfors.
Och så går Bildt och utlovar längre engagemang i Tchad.
Har han frågat Tolgfors, Syrén och Borg om det finns pengar till detta????
Det går bra att spela Bror Duktig när man inte behöver stå för notan själv...

Hans Zettby

2008/02/15

UD bör betala!

Den logiska lösningen på FM:s kassabrist är väl att UD ställer upp och betalar notan för vad UD lovat att Sverige ska göra???

2008/02/04

Regeringens skygglappar löser inte försvarskrisen

Regeringen har ärvt en försvarspolitik utan verklighetsförankring och en Försvarsmakt som inte kan räkna.Just nu skulle förmodligen försvarsminister Sten Tolgfors (m) vilja krypa ner i en bunker och bara gömma sig. I den fula lek som pågår mellan å ena sidan försvaret och å andra försvarsdepartementet (samt i förlängningen finansen) riskerar nämligen Tolgfors att sitta med Svarte Petter när dagen är slut. Överbefälhavaren Håkan Syrén borde förstås vara orolig han också. Fast mest påminner han om en slarvig, men glad värnpliktig som inte sover dåligt på natten om han slarvat bort någon utrustning på dagens övning. I ÖB:s fall handlar det om pengar som saknas i budgeten.I höstas saknades plötsligen en dryg halvmiljard inom driften. Några veckor senare hade summan växt med 300 miljoner kronor och dessutom behövde Syrén skära ytterligare 650 miljoner i hela budgeten för att få densamma att gå ihop.Som om inte detta vore illa nog låter ÖB nu meddela att underskottet inte är tillfälligt och riskerar att löpa på upp emot sex miljarder de närmaste tre åren.Tolgfors är upprörd och Syrén förtjänar egentligen en rejäl utskällning mitt på kaserngården. Man kan fråga sig varför ÖB tidigare ingenting sagt och ingenting gjort. Det är en sak att gilla läget vid givna order, en annan att inte reagera och tydligt deklarera underskottsproblem i god tid.Tolgfors menar (med all rätt) att många av Syréns föreslagna besparingar är ekonomiskt kontraproduktiva nödstopp och vill i fortsättningen att Försvarsmakten månadsvis ska inrapportera den finansiella situationen nerpå förbandsnivå till försvarsdepartementet.Samtidigt kommer man förstås inte ifrån att försvarets grundproblem är politiskt och växt fram under många år. Gapet mellan politiska ambitioner och ekonomisk tilldelning har ökat och idag nått en nivå där inte ens potemkinkulisserna längre vill stå upp i den finansiella snålblåsten.I korthet handlar valet om förstärkta budgetresurser från regerings och riksdags sida och/eller färre och mindre internationella uppdrag. Efter som de ekonomiska problemen är akuta kommer ministären Reinfeldt att tvingas till en opinionsmässigt besvärande reträtt oavsett prioriteringar.Alliansen har ärvt den misskötta försvarspolitiken av föregående socialdemokratiska regeringar, men krisen har förvärrats av finansminister Anders Borgs oförmåga att se de försvarspolitiska, och märkligt nog inte minst försvarsekonomiska, realiteterna. Det kommer hela ministären Reinfeldt att få lida för.Tolgfors sitter dock sämst till av alla. Alla kommer att skylla på honom,trots att Tolgfors (svag eller inte) knappast kan vara ansvarig för åratalav försvarspolitiska tillkortakommanden.

Försvarets framtid måste ifrågasättas

Knappt har den ganska hetsiga diskussionen om försvarets oförmåga att hålla sin budget klingat av, förrän nya ekonomiska larm dyker upp.Det visar sig nu att årets underskott inte är engångsföreteelse. Underskotten är minst lika stora under de tre kommande åren. Sammantaget kan bristen uppgå till sex miljarder kronor.Under Folk och Försvars konferens i Sälen för ett par veckor sedan uppgav överbefälhavaren, ÖB, Håkan Syrén att försvaret behöver 3-4 procentsanslagsökning per år för att klara de krav som fastställts av politikerna.En ökning av försvarsanslagen kan ÖB knappast räkna med. Däremot måste han räkna ut vad budgetunderskottet i år beror på, vilka konsekvenser det får och vilka åtgärder som krävs. Och redovisa det till regeringen inom kort.Förslagen att korta värnplikten och låta Gripenplanen stå kvar på marken är inte hållbara.Till hösten ska en ny försvarsproposition lämnas av regeringen. Den kommeratt bli livligt debatterad.Men den kanske viktigaste debatten av alla - om Sverige över huvud taget ska ha ett försvar - får vänta.
Fortsätter det som nu så tas den upp.

Ska vi nöja oss med PersQ2?

Som varje organisation med ambition att vara rustad för framtiden har försvarsmakten en verksamhetsidé. Den utgår från den politiska viljan i regering och riksdag.
"Försvarsmakten är ständigt beredd att genomföra internationella insatser och hävda Sveriges nationella integritet samt att stödja det svenska samhället vid större kriser."
Till verksamhetsidén hör förstås också en vision - för hur försvaret ska vara tio år fram i tiden eller på ännu längre sikt.
"Vi har ständigt välutbildade förband, rustade för strid och redo att snabbt sättas in i olika konfliktområden och krissituationer såväl nationellt som internationellt."
Visionen är alltså att någon gång i framtiden förverkliga den verksamhetsidé som utgör grund- valen för visionen. Ett annat sätt att uttrycka saken är att kejsaren är naken - bortsett från ökenuniformerna. Vi kan försvara Sverige i Tchad. Men det där med hävdande av den nationella integriteten vid Sveriges gränser kan vi glömma.Försvarspolitikens fokus ligger på politikernas sparbeting och militärens galopperande underskott (senaste budet är 7,5 miljarder kronor på fyra år,enligt DN).
Försvarsminister Sten Tolgfors gör klokt i att öka den ekonomiska kontrollen, men han måste göra mer än att bara kräva att ÖB Håkan Syrén ska klara ekonomin. Att både ställa sig avvisande till de föreslagna panikneddragningarna och kallsinnig till att skjuta till friska pengar är en hållning som inte håller. Det räcker inte med ett bifall till ÖB:s begäran att få ta medel från materielanslaget till "mjukvaran" för att stoppa nedrustningen.Personalen är försvarets viktigaste resurs. Enligt Officerstidningen blir deras genomsnittliga betyg på en femgradig skala PersQ2 - och det givet en omfördelning av anslagen . Det innebär "ett stort kvarvarande utbildningsbehov" och att "personalen endast kan användas i begränsad omfattning"? Och den bedömningen gjordes i höstas.


Hasse Z

2008/02/01

Motsägelsefullt

Hej Försvarsvänner!
I Svenska Dagbladet 1/2 2008 riktar försvarsminister Tolgfors en förödande kritik mot försvaret och dess ledning med anledning av att bristerna i ekonomin inte redovisats förrän nu.
Av Tolgfors kritik kan man utläsa att det är FM:s högsta ledning som bär ansvaret för eknomin och uppföljning av kostnadsutvecklingarna.

På frågan om Tolgfors fortfarande har förtroende för ÖB Syrén svarar Tolgfors att hans förtroende för ÖB fortfarande är orubbat! Utgår Tolgfors från att svenska folket inte är läskunnigt?

Motsägelsefullt så att det formligen skriker om det. Man kommer att tänka på Per Albin Hansson 1939...