2008/05/18

Var hukar Reinfeldt i försvarsdebatten?

För första gången på sextio år är försvarsfrågan på den politiska dagordningens topp. Det finns säkert ekonomiplanering att förbättra, men i grunden har konflikten nu blivit en förtroendefråga. Kampen står mellan å ena sidan överbefälhavaren Håkan Syrén och å den andra försvarsminister Sten Tolgfors och finansminister Anders Borg.

På politikens åskådarplats: Statsministern.


Vem kan vinna störst stöd, mest legitimitet i allmänhetens ögon? Det är knappast de båda ministrarna, båda tidigare ganska okända broilerpolitiker som försöker övertyga svenska folket om att landet inte längre behöver försvaras. Den grundläggande inriktningen att vårt lands invånare ska skyddas, var även om de råkar bo i politiskt ointressanta glesbygder långt från Helgeandsholmen, är fast murad i allmänhetens medvetande sedan över ett århundrade. Det ändrar knappast en före detta knarkliberal och en före detta vapenvägrare på, oavsett vilket parti de tillhör.

Nu råkar de av någon anledning ha fått höga maktpositioner inom moderata samlingspartiet. Med stor sannolikhet kommer detta ge tydliga efterverkningar i de moderata kärnväljargrupperna.

Moderna partiledningar behöver kanske inga medlemmar, men de behöver åtminstone lokala ambassadörer som med märkbar entusiasm försöker övertyga omgivningen om att det egna partiet är bättre än de övriga. Allt kan ju inte skötas av reklambyråer. Men det som nu utspelar sig är en effektiv ryggmärgsbedövning av nästan alla traditionella moderaters engagemang och övertygelse. Om partiledningen klarar sig så bra utan råd från kärnsympatisörerna kan den väl klara sig ensam nästa valrörelse också.

Det finns en politiker som av någon anledning är totalt tyst i denna debatt. Han heter Fredrik Reinfeldt och när, om någon nu glömt det, svensk statsminister. I alla fall var han det sist han avhördes i media.

Många tänker sig nog att en statsministers uppgift är att förhindra förödande konflikter som enskilda statsråd ger sig in i, och om möjligt trassla ut dem därifrån om det skulle behövas.
Ska Fredrik Reinfeldts tystnad tolkas som att han från sin trygga bunker åser kampen mellan Borg/Tolgfors och Syrén för att sedan kunna dra undan falluckan under den förlorande parten?

Inga kommentarer: