2008/09/24

Uppgifter för Livgrenadjärgruppen

Militära styrkor som i väpnad strid kan försvara svenskt territorium behövs även i framtiden. Försvarsmakten gör viktiga insatser under svåra förhållanden utomlands, men det betyder inte att den nationella uppgiften försvunnit.

Den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen föreslog i sitt betänkande 13 juni i år att det ur dagens hemvärn utvecklas insatsberedda nationella skyddsstyrkor bemannade med frivilliga. De ska endast ha nationella uppgifter och ingen värnpliktspersonal skall längre finnas någonstans i den militära insatsorganisationen.

All personal som kontraktsanställts för internationella insatser skall redan när de rekryteras förberedas på att de efter fullgjort uppdrag i utlandet kommer att krigsplaceras i ett frivilligt nationellt skyddsförband någonstans i Sverige. Utöver uppgifterna för dagens i huvudsak lokalrekryterade hemvärn, så bör framtidens nationella skyddsstyrkor kunna insättas i hela landet.

När frivillighet politiskt uppvärderas i försvaret av Sverige, så måste självfallet Försvarsmakten även kunna hantera framtidens nationella skyddsstyrkor. Det duger då inte att avveckla det allra billigaste och kostnadseffektivaste sättet att hantera dessa förband.

Det innebär att Försvarsmaktens verksamhet för nationellt försvar vid Livgrenadjärgruppen i Malmslätt måste vara kvar.