2008/10/21

Vårt Hemvärn

Ett brev till Petri!

"Käre Gustaf, du anar inte vad som händer med ditt gamla hemvärn..."

Här min kvalificerade insidebedömning: Inom 2-3 år har vi högst en hvbataljon per län, någon extra i storstäderna. Inom ytterligare 2-3år förvandlas alltihop till ett tiotal insatsbataljoner om vardera två insatskompanier och ett logistikkompani. Förbanden leds av yrkesofficerare. Gränsen mellan plikt och frivillighet suddas ut alltmer. Kontrakten skrivs om och blir tvingande i nya beredskapsgrader.

HvSS ingår i markstridsskolan. Hemvärnsmusiken krymper till ett tiotal kårer. Medinflytandet dras ned. Ting vart 3: e eller 4: e år för att slutligen upphöra helt. Hela det lokala medinflytandet rationaliseras ännu en gång. Rikshvavdelningen avskaffas. De "Nationella skyddsstyrkorna" leds direkt av insatsstaben, begreppet rikshemvärnschef försvinner. Utbildningsgrupperna läggs ned, all utbildning sker samlat i perioder vid den handfull armégarnisoner som blir kvar.

Övningarna koncentreras till obligatoriska KFÖ-veckor. Kirunaområdet och Tornedalen norr om Övertorneå blir helt utan hemvärn. Norrlands inland och ett 10-15 mil brett område längs norska gränsen ända ner till Charlottenberg blir också tom på soldater. Potten av grundutbildade att rekrytera ur smälter snabbt ihop och efter några år är det enbart direktutbildningen som levererar personal förutom några hundra från avtalsorganisationerna. Dessa har i sin tur tvingats gå samman i en paraplyorganisation. Denna förhandlar om pengar för alla organisationerna med en statligt utsedd kontaktperson.

Enbart uppdrags medel delas ut med oh-kostnaderna inbyggda. Följden blir en snabb död för dem som vant sig vid stora kanslier och höga löner till sina toppfigurer. Det marina hemvärnet blir av med sina stridsbåtar. Ett tillräckligt antal kommer helt enkelt inte att modifieras. Tidningen Hemvärnet lever 1-2 år till, sen ersätts den med "information" på Försvarsmaktens hemsida. Efter Syrén finns ingen i militärledningen som bryr sig om hemvärnet. Ny ÖB blir Mats Nilsson, en flygare. Han är inte känd för sitt hv-engagemang. Folkförsvaret är därmed krossat och det medborgerliga ansvarstagandet för Sveriges försvar ett minne blott.

Så framtiden är över för Hemvärnet, inte minst med anledning av att hädelsen "Nationella Skyddsstyrkorna" har börja användas mer och mer. Den så kallade ”intelligensen” på Lidingövägen hade gott kunnat behålla det traditionella hemvärnet och samtidigt skapa substitutet för bortlagda krigsförband med tillhörande periodiskt återkommande repövningar.

Det blev vad man från början förnekade, ett A- och ett B-lag. Det finns tyvärr folk som inte tror att Sverige behöver folk ute i bygderna, med person- och lokalkännedom och som har sina grannars och kommuninvånares stöd, läs "folkförankring". De flesta tvivlarna, belackarna återfinns på Lidingövägen. Nätverksbaserat försvar skulle aldrig kunna få folkligt stöd, det var bara Hederstedt som var dum nog att tro på denna variant av "Kejsarens nya kläder". Plus hans hängivna ja-sägare, förstås.

Tänk på att dumhet är också en gåva från Gud, men missbruka den inte.
Intelligens är att kunna leva högt på dumhetens bekostnad. Moral är att inte vilja det.

Men, brukar säga att jag har fått vara med när allt var som roligast.


Hans Zettby

2008/10/06

Fler FN-soldater behövs i Kongo

FN:s specialsändebud i Kongo har riktat en begäran till FN:s säkerhetsråd om flera FN-soldater. FN:s specialsändebud Alan Doss är djupt bekymrad över våldet som har flammat upp igen under de senaste veckorna. Doss preciserar inte hur många soldater som behövs.

Det är framför allt i provinserna norra och södra Kivu i östra Kongo som våldsamheterna igen har trappats upp. För närvarande finns det 17 000 FN-soldater i Kongo. Det är FN:s största fredsbevararoperation i världen.