2010/10/26

Budget utan försvar.

Det rödgröna budgeten - den sista på ett tag? - innehöll inte några direkta nyheter. Och det kanske var väntat, det är regeringar som ibland tvingas springa ifrån sina vallöften.

Därför är det kanske tveksamt om man tänkt så mycket.

När det gäller en av de stora besparingarna för de rödgröna har man med säkerhet inte tänkt alls.

Två miljarder ska sparas på försvaret. Och då är att märka att under 2011 kommer även den rödgröna budgeten att belastas av kostnaderna för Afghanistan. En miljard enligt regeringens budget.

I stället är det, som vanligt kanske man ska säga, främst förbandsverksamheten som ska skäras ner. Men alla områden drabbas - det handlar i någon mån om den berömda osthyveln, vilket kanske också det är ett tecken på att man inte lagt så mycken tankemöda på förslaget.

Det handlar alltså om att försvaret betraktas som en restpost där man kan ta lite pengar då och då för att få slutsumman i sin budget att gå ihop. Två miljarder av 45 är förstås ingen dödsstöt.

Men någon gång tar man bort en sista ostskiva som gör att resten av osten blir oanvändbar - det kan alltså leda till att man får ut väldigt lite av alla de miljarder i försvarsutgifter som är kvar. Man kunde lika gärna avrusta totalt.

Även den sittande regeringens finansdepartement har ju stundom använt samma metod. Som vi minns från konflikten mellan finansminister Anders Borg och försvarsminister Mikael Odenberg, som ledde till att den senare avgick i protest.

Just nu verkar det som om försvaret växt in i den mindre kostymen och är mer berett för att genomföra sina uppgifter än på länge. Insatserna i Afghanistan och utanför Somalia har skapat respekt och gett erfarenheter.

Samtidigt växer av allt att döma försvarsviljan åter i svenska folket. Skälet är förstås att man ser en ökad oro såväl i hela världen som i det svenska närområdet. Rysslands allt större muskler och nu ökade intresse av Östersjön - inte minst i samband med Nordsteamgasledningen - är kanske inget omedelbart hot.

Men kan bli det.

Denna omsvängning i den allmänna opinionen har de rödgröna av allt att döma missat. Kanske beroende på att den socialdemokratiska ledningen senaste året har lyssnat mer på Lars Ohly än på sina gräsrötter - något som dessutom kan förklara en hel del av valresultatet.

2010/10/13

Inte bra för ryktet!

Knappt har stormarna kring det nya anställningsavtalet för officerare lagt sig förrän ett 20-tal soldater i NBG:s spaningspluton väljer att sjukskriva sig och "lämna arbetet" i protest mot arbetstidsavtalen, enligt uppgifter i media och forsvarsmakten.se. Enligt Officersförbundet var soldaterna missnöjda med att inte få veta vilka löner som gäller, avsaknad av anställningsbevis och att de därför varken kunde söka bostad eller gå med i a-kassan.

Soldaterna utreds nu för ordervägran, enligt Norrbottens-Kuriren. Andra uppgifter talar om för långa arbetsdagar. För en utomstående kan det verka vansinnigt att soldater kan ha för långa arbetsdagar, men det är i jämförelse till ersättningen. Olika ersättning gäller vid normalt arbete och vid övningar av mer tillämpad art, då särskild ersättning ges för det ökade arbetstidsuttaget. Att soldater "lägger ner arbetet" har förmodligen inte förekommit sedan 70-talets vietnamprotester.

Några dagar tidigare meddelades det att ca 80 soldater i NBG inte fick någon lön i september. Orsaken var liksom tidigare gånger problem i införandet av datasystemet PRIO. Problemet har tidigare i höst drabbat nyanställda soldater som fick klara sig på att låna pengar av sina befäl, medan HR-centrum försökte hitta rätt i listorna.

Ovanstående är missar som Försvarsmakten absolut inte har råd med när man nu är helt beroende av att hålla ett gott rykte som arbetsgivare då samtlig personal ska rekryteras på frivilligt. Samtlig personal måste kunna lita på att man ska få sin lön och veta vilka villkor som gäller. Vem tar på sig ansvaret?

Vart är vi på väg?

Nu ser man början på vad man har ställt till med. Yrkesförsvaret, där orderlinjen bryts och infiltreras av aspekter från pressen, facket och andra släktingar till Bror Duktig.

Tennsoldat Göransson står fast vid sina brev. Bra, säger säkert ryssarna, då blir Sverige av med kompetent befäl.

Fru Sahlin har sålt sin själ (om hon nu har någon) till ärkestalinist Ohly, precis som doktor Faust sålde sin själ till djävulen.

Håkan Juholt blir de rödgrönas talesman i försvarsfrågor. Hans enda tillgång är den oljade truten, men den kan vara farlig nog. Vapenvägrare eller kronvrak, han har aldrig behövt göra ren sin fotbeklädnader från lera. Inte för att det är där kompetensen sitter, men det skadar aldrig med inblick i gräsrotsnivån när man ska yttra sig i den högsta divisionen.
Gu' bevare fosterlandet! Ingen annan tycks vilja göra det.

2010/10/11

Vart tog besparingarna inom försvaret vägen?

Nedläggningarna inom Försvarsmakten har inte fått önskad effekt, anser Folkpartiets talesman i försvarsfrågor Allan Widman.
Kompetens har förlorats. Och vart tog besparingarna vägen? undrar han. Kuriren träffade Allan Widman under torsdagens besök på I 19 och A 9. Han är ledamot av försvarsutskottet, försvarsrepresentant i partiet och flitig besökare i militär-Boden.

Våg
Allan Widman har följt nedläggningsvågen inom Försvarsmakten under senare år. Pengar skulle sparas, kärnverksamheten främjas och mera pang för pengarna ställdes i utsikt.
- Efter åtta år i försvarsutskottet kan jag konstatera att jag inte fått de utlovade besparingarna riktigt redovisade för mig. Däremot har viktig kompetens för Försvarsmakten tenderat att sluta.


Flytt
Vid nedläggningar har dessutom nyinvesteringar gjorts.
- Då finns skäl att ifrågasätta nedläggningsviljan. Försvarsmaktens grundorganisation prövas inom ett par år. Det har talats om nedläggning av en flygflottilj och ett arméförband.
- Folkpartiet vill inte se ytterligare nedläggningar där. Vi tror inte att de besparingar som kan göras motsvarar de förluster i kompetens och folkförankring som sker i andra änden.

Brister
I en undersökning bland nästan 1,000 officerare framkommer att åtta av tio anser att brister finns i tillgång på materiel, personal och utbildning.
- Jag blir mycket oroad. Efter vad jag förstår handlar det inte om utrustning som stridsvagnar och flygplan, utan om brist på exempelvis fältuniformer.
Nya logistikorganisationen bör studeras, anser han därvidlag. Att applicera ett civilt marknadsekonomiskt system på en myndighetsverksamhet som Försvarsmakten kanske inte är möjligt.

Strider
Hårda strider med svenskar inblandade ökar i Afghanistan. Hur tar vi emot de hemkommande som fått psykiska problem?
- Man behöver inte från och med 2011 påvisa arbetsskada för att få psykosocialt stöd vid hemkomst, nämner Allan Widman som exempel.

Veteranhem som startats i Danmark?
- Det kan vara bra med ett alternativ som inte är myndighetskontrollerat och där man inte känner att man pratar med sin arbetsgivare. Jag är helt för detta.

Jaha, Allan Widman sitter i Försvarsutskottet och vet inte vart pengarna som sparas in vid nedläggningar tar vägen. Vore det inte dags för en hårdför insats av revisorer?
Kalla in Britt-Marie Ahlenius!

Hasse Zettby

2010/10/02

Rödgrön röra.

Jo, jag tackar. Kent Härstedts enda merit är att han är simkunnig, han lyckades bada med framgång under Estonianatten. I övrigt har han inte gjort ett skvatt, annat än att uttala sig på skrävelskånsk dialekt.
Fru Sahlin däremot tar sig vatten över huvudet när hon först säger nej till SD och sedan gladeligen tar emot hjälp av nazisterna när kommunistena ska tvinga på det dumma folket sin egen talman. "Vi har rätt till en egen lösning, att det blev så här rår vi inte för. "
von Sydow var däremot ärlig och rättfram.