2012/06/15

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare

Bästa försvarsutskotts ledamöter inom "De nya Moderaterna" Kände ni till tre manna arbetsgruppen i regeringskansliet och anvisningarna till den? Delar ni innehållet i anvisningarna? 


Kan ni som riksdagsmän se oss väljare i ögonen och vi som är knutna till försvarsmakten  och säga att detta är klokt? Betänk de stridsvärde vi har idag och att vi INTE har gjort en militär analys av styrkerelationerna nu och över tiden ännu på den politiska nivån eftersom försvarsberedningen inte har börjat arbeta. 


Anvisningarna väntar vi på. Ni sätter ekonomin först och analysen sedan. 
Får jag be Försvarsministern förklara för oss i försvarsmakten och intresserade väljare -helt enkelt hur har ni tänkt? Blev inte tågordningen vänd här?


Ingen hittills vad jag sett bland FÖU kollegorna förstår detta vare sig i alliansen eller oppositionen eller accepterar innehållet.  Jag förväntar mig att mina överordnande inom försvarsmakten nu kliver fram och säger sitt hjärtas mening om klokskapet i anvisningarna. Ni skall ha en uppfattning i sakfrågan .Är det lämpligt att skära ytterliggare i grundorganisationen? 


Är det lämpligt för stridsvärdet att tränga in ca 30 miljarder för JAS39 E/F -tror själv inte ett ögonblick att summan stannar där -i en prolongerad ekonomi.?Är det det?   
Ni inom M har en rejäl pedagogisk uppförsbacke att övertyga befolkningen om att ni sitter på facit i en tid av kapprustning från Ryssland,kalla kriget retorik,ett försvagat Nato och en erodering av Amerikanska-Ryska förbindelserna. 

Hur ser jag att ni inom M företräder folket? Jag anser faktiskt att ni förträder er själva och M kollektivet. Försvaret är till för oss alla som bor här oavsett vilken partikonstellation som har makten för stunden. Försvaret är långsiktigt och därför krävs samarbete.


Imorgon är en annan dag och då kan ni ändra innehållet i anvisningarna och bredda bemanningen genom att kontakta regeringskansliet. Gör det! 

Inga kommentarer: