2012/06/19

Inför förbud mot frilevande varg i hela Sverige


Den 17 juni 2012 inträffade en tragisk händelse i Kolmårdens Djurpark då en erfaren djurvårdare blev dödad av en flock vargar i ett hägn. Trots att vårdaren haft kontakt med vargarna redan från det att de var valpar utsattes hon för angrepp. Detta vittnar om hur oberäkneliga vilda djur kan vara. Vad som skett kan inte avfärdas som engångsföreteelse.
Angreppsinstinkten torde ligga i vargens gener. Mot angrepp av liknande slag skulle inte ens en beväpnad människa ha möjlighet att klara sig med livet i behåll.

Såvitt jag känner till planeras det för en större vargstam än nuvarande över hela landet, befolkningen i landsdelar som inte tidigare haft frilevande vargar ska utan att bli tillfrågade behöva ha vargar i närheten av bostäder, djurstallar och beteshagar. Eftersom cirka 55 procent av Sveriges landareal utgörs av renbetesland, där ingen etablering av varg ska få förekomma, innebär detta att återstående areal i den mer urbaniserade södra delen av landet får vidkännas den otrygghet vargetableringar innebär. 

Hur ska en levande landsbygd kunna fungera om de ”gröna näringarna”, turism, jakt mm inte kan bedrivas på grund av den otrygghet grannskapet med vargstammarna medför? Vargen har inga naturliga fiender, den dödar fler individer än den behöver för att livnära sig. När de vilda bytesdjuren tryter, vad återstår då? Husdjur, tamboskap och slutligen – människor. När annat inte finns att uppbringa, då blir människan mat.  

Det var inte utan orsak vargen utrotades så gott som helt på 1800-talet. Sedan hade vi skottpengar på varg en bra bit in på 1900-talet. Att observera är att Sveriges ”vargstam” är en liten del av den stora asiatiska/ryska vargstammen som på intet sätt är utrotningshotad. Varför ska Sverige lägga ned resurser på att tillföra denna spillra nya gener på bekostnad av glesbygdsboende svenska medborgares/skattebetalares rätt till livskvalité i en levande landsbygd? Det vore på sin plats att vi boende på landsbygden blev tillfrågade om vi vill delta och bekosta denna artificiella rasförbättring av en djurart ingen har lyckats domesticera under tusentals år.

1 kommentar:

Thomas Andersson sa...

Kanske bäst att du läser på fakta. Det var för att jakten släpptes fri och det gjorde att tex älgen i princip blev helt utrotad. Vilket i sin tur gjorde vargen desperat och den blev tvungen att ta tamboskap. Det var det som gjorde att vargen utrotades.

Ett annat fel du har är att attacken inte skulle kunnat gå att stoppa. För det första går det inte att jämföra tama vargar mot vilda. I princip alla attacker med varg har varit gjort av tama eller rabiessmittade vargar. En frisk vild varg anfaller inte en människa. I detta fall kunde man ha undvikit den tragiska händelsen med andra rutiner. Hade hon tex inte varit ensam så hade detta aldrig hänt.

När det gäller om vi ska ha varg i vår fauna så är det självklart. Den är viktig för den biologiska mångfalden och har varit här längre än oss. Dom som har tamboskap kan skydda den och jägarna får hitta sätt att skydda sina djur. Skogen är vild och inte som på tecknad film. Klarar man inte av det ska man inte bo på landet. Bor själv på landet och vill ha varg. Och jag är långt ifrån ensam. Men tyvärr får jaktlobbyn och rovdjurshatare göra sig till talespersoner för alla vilket är fruktansvärt fult gjort. Lika fult gjort att man har utnyttjat denna olycka som inte har något med dom vilda vargarna att göra. Det säger alla experter och det vet alla som studerat varg.