2013/10/30

Vet hut själv Karin Enström!


Härom veckan kritiserade förre försvarsministern Anders Björck (M) i SVT partiet för att det gör allt för att rusta ner försvaret. På det svarade nuvarande minister Karin Enström (M): ”Ser man inte som gammal moderat att det är de rödgröna som är hotet mot försvaret då ska man med Anders Björcks egna ord veta hut”
Karin Enström har som ordförande i förra försvarsberedningen och nu som försvarsminister i media envist hävdat att hela landet ska försvaras. Med minsta kunskap i taktik och operationer inses att planerat antal stridande enheter som i bästa fall blir operativa om något år är för få för att kunna lösa den uppgiften. Att bygga upp ett ett försvar som kan det tar minst 10-15 år förutsatt att försvarsanslagen kraftigt ökas.
Förhoppningsvis är det som Anders Björck insett och därför nu kritiserar partiets försvarspolitik. I så fall bör han mer hedras än åthutas.

Den som borde veta hut är Karin Enström själv. Det om hon fortsatt vägrar att svara på följande frågor om försvarsförmågan som jag med en dåres envishet ställt henne sedan 2009 i denna och andra tidningar. ”Mot vad, när, principiellt hur och med vilka övergripande målsättningar kan hela landet försvaras? ” Svar på dessa är en grundförutsättning för att försvarsmedvetna och försvarskunniga medborgare själva skall kunna skapa sig en uppfattning om försvarsförmågan och att meningsfullt kunna debattera den. Att inte svara på frågorna uppfattar jag som hot mot demokratin då försvaret är en viktig samhällsfunktion som inte borde vara överlåtas enbart till riksdagspolitiker och försvarsledning.

2013/08/29

Krig, Kris, Kaos och Kamp.


Fool's Hall Of Fame
Varför vill USA/koalitionen bomba Syrien?
Avsikten är att detta ska vara ett straff och en varning: ett straff för att den syriska regimen använt kemiska stridsmedel - USA och dess allierade anser det vara ställt utom tvivel att regimen verkligen gjort det - och en varning till både Syrien och andra länder att användande av kemiska stridsmedel är ett brott mot internationella normer som inte kan ske ostraffat.
Det handlar alltså om en begränsad aktion för att straffa och avskräcka, inte om att intervenera i den syriska konflikten eller försöka störta regimen militärt.
Vad hoppas man uppnå med eventuella bombningar - förkortar det inbördeskriget?
Med all säkerhet inte.
Vad vi av allt att döma kommer att få se är ett är ett kortvarigt - kanske inte mer än ett eller två dygn långt - militärt angrepp mot specifika militära mål i Syrien.  Det kommer sannolikt att handla om kryssningsmissiler som avfyras från krigsfartyg ute i Medelhavet.
Bland målen som nämns finns militära baser man anser har använts för att fyra av kemiska stridsmedel från och militära enheter och ledningscentraler som har utfört eller beordrat attacker med kemiska stridsmedel. Däremot inte lagren av sådana stridsmedel, eftersom riskerna med en direkt attack mot dem, för både människor och miljö, anses för stor.
Avsikten är att ge den syriska regimen ett slags kraftig militär örfil, inte att ändra maktbalansen i inbördeskriget.
Hur kan eventuella bombningar påverka den planerade fredskonferensen i Geneve?
Den försvåras eftersom ett västligt militärt ingrepp i Syrien försämrar relationerna med Ryssland, och den planerade fredskonferensen är ett gemensamt amerikanskt-ryskt initiativ.
USA har ställt in ett möte som skulle hållits idag, onsdag, mellan amerikanska och ryska diplomater om den planerade Genevekonferensen. Men USA och dess allierade anser fortfarande att den enda lösningen på den syriska konflikten är en politisk lösning; på ett möte med en syriska exiloppositionen i Istanbul igår ska amerikanska sändebud ha sagt till oppositionsledarna att de kan vänta sig en militär attack inom några få dagar, men att den splittrade oppositionen måste göra sig redo för en fredskonferens och se till att få ihop en delegation till den.

Hans Zettby


2013/08/13

Försvarslösa Försvarets förfall!


”Egentligen undrar jag om det här folket över huvud taget är värt att försvara”. Orden är inte mina, jag hörde dem yttras som en teaterviskning av en hög officer vid en försvarsupplysning 1996 då frågan om varför allmänhet och media tiger stilla inför den då föreslagna nedrustningen. Värre saker skulle komma att hända än 1996 års försvarsbeslut. Vi har på sistone nåtts av beskeden om ”enveckasförsvaret”, inga operativa artilleripjäser tillgängliga, inget luftvärn till skydd av våra ytstridsfartyg. Och mycket mer.
Nu har man ryckt bort mattan under fötterna för Hemvärnet, alias Nationella Skyddsstyrkorna, genom att i skydd av Miljöbalken utfärda skjutförbud på Prästtomta skjutfält för Hemvärnet under resten av året. Hur tror man att det ska kunna gå att rekrytera nya frivilliga soldater till vår största försvarsenhet (i färdigrekryterat skick) när man inte kan erbjuda våra hemvärnssoldater tillfälle att skjuta med de vapen de tilldelats för försvar av Sverige? Skjutskicklighet räcker det inte med att enbart lära in, motorik och teknik måste regelbundet övas.
Finns det ingen i ansvarig ställning som kan sätta ner foten och ropa: ”Nu får det vara nog!” Med hänsyn till Rysslands storsatsning på sin krigsmakt är det skandal att ingen politiker ställer frågan till dess president Vladimir Putin och ber honom förklara vad han har för planer med den nyanskaffade materielen. Samma flathet från omvärldens sida åtnjöt Adolf Hitler när Nazityskland införde allmän värnplikt 1935 och började bygga slagskepp, ubåtar och pansarfordon. Med känt resultat. 

 PER SJÖSWÄRD
 Hemvärnsveteran

2013/03/16

Kim Jong-un har dödslängtan!Spänningen på Koreahalvön har ökat och Nordkorea har upphävt alla avtal om vapenvila med Sydkorea samt brutit kommunikationerna.

På lördagskvällen uppmanar Nordkorea sin sydliga granne att evakuera Yeonpyeong-öarna belägna bara en mil söder om havsgränsen mellan de båda länderna. Hoten kom strax efter att Sydkoreas premiärminister Chung Hong-vann besökt Yeonpyeong. 

Nordkoreas ledare Kim Jong-un har också tidigare hotat att utplåna den omstridda sydkoreanska gränsön Baengnyeong och sagt att ön skulle förvandlas till ”ett hav av lågor”.

Även en oavsiktlig gnista mellan de stridande parterna i deras krigsspel kan växa till en brand, och skadan för dem som bor längs gränsen och på de fem västra öarna kommer att vara stor.

USA bygger upp sitt missilförsvar och lille Kim fortsätter att spendera de få won (valutan) som landet har på att utveckla kärnvapen medan den hjärntvättade befolkningen sakta svälter till döds!

Kim Jong-un har uppenbarligen en kraftigt utvecklad dödslängtan! Bra så! Nordkoreas terrorregim förtjänar att blåsas bort från jordens yta.

Dock förfärligt att det kommer kosta många helt oskyldiga, indoktrinerade och förtryckta människors liv!

2013/03/15

En vecka till – och sen då?


En halv miljon svenskar är engagerade i försvarets frivilligorganisationer. Att döma av opinionen finns det också ett bredare engagemang i folkdjupet.

Av Opinion 2012 (MSB) framgår att 81 procent anser att Sverige absolut eller nog ska ha ett militärt försvar. Lika många menar att förmågan att försvara hela landet är mycket viktig eller ganska viktig för försvarets trovärdighet. 29 procent av de tillfrågade vill höja försvarsanslaget. Gissningsvis är de fler i dag.

Två procent anser att den förda försvarspolitiken är mycket bra. Gissningsvis är de färre i dag.

Som ett resultat av debatten rör sig opinionen i fråga om medlemskap i Nato – den ende hjälparen i eventuell nöd. Det är ungefär lika många som för och emot. Den stora rörelsen är att det är färre som är negativa och allt fler som är osäkra.

Reinfeldt och Borg vill inte ha diskussionen om enveckasförsvaret. Det handlar om pengar (till annat), synen på försvaret (”särintresse”) och partipolitik (prestige). Det halleluja budskap som har kolporterats gör det extra svårt att lämna förnekelsefasen.

Hur äppelkäckt de ny moderata försvarspolitikerna än försöker hålla skenet upp har man förlorat problemformuleringsprivilegiet. Enveckasförsvaret som symbol för en politik som glömde bort Sverige, sitter som en smäck.

I dagsläget finns inget militärt hot mot Sverige men det som skymtar är en framväxande riskbild. Det handlar förstås om Ryssland: om den negativa politiska utvecklingen och den militära upprustning som också redan är en realitet.

Mats Johansson tecknar bilden av det allt frostigare Putinland i den nyutkomna boken Kalla kriget 2.0 (Fri värld). Nog kan man grubbla över att försvarsminister Karin Enström hävdar att Ryssland bara ”tycks” bli mer auktoritärt. Eller, vid närmare eftertanke, förresten inte.