2013/03/16

Kim Jong-un har dödslängtan!Spänningen på Koreahalvön har ökat och Nordkorea har upphävt alla avtal om vapenvila med Sydkorea samt brutit kommunikationerna.

På lördagskvällen uppmanar Nordkorea sin sydliga granne att evakuera Yeonpyeong-öarna belägna bara en mil söder om havsgränsen mellan de båda länderna. Hoten kom strax efter att Sydkoreas premiärminister Chung Hong-vann besökt Yeonpyeong. 

Nordkoreas ledare Kim Jong-un har också tidigare hotat att utplåna den omstridda sydkoreanska gränsön Baengnyeong och sagt att ön skulle förvandlas till ”ett hav av lågor”.

Även en oavsiktlig gnista mellan de stridande parterna i deras krigsspel kan växa till en brand, och skadan för dem som bor längs gränsen och på de fem västra öarna kommer att vara stor.

USA bygger upp sitt missilförsvar och lille Kim fortsätter att spendera de få won (valutan) som landet har på att utveckla kärnvapen medan den hjärntvättade befolkningen sakta svälter till döds!

Kim Jong-un har uppenbarligen en kraftigt utvecklad dödslängtan! Bra så! Nordkoreas terrorregim förtjänar att blåsas bort från jordens yta.

Dock förfärligt att det kommer kosta många helt oskyldiga, indoktrinerade och förtryckta människors liv!

2013/03/15

En vecka till – och sen då?


En halv miljon svenskar är engagerade i försvarets frivilligorganisationer. Att döma av opinionen finns det också ett bredare engagemang i folkdjupet.

Av Opinion 2012 (MSB) framgår att 81 procent anser att Sverige absolut eller nog ska ha ett militärt försvar. Lika många menar att förmågan att försvara hela landet är mycket viktig eller ganska viktig för försvarets trovärdighet. 29 procent av de tillfrågade vill höja försvarsanslaget. Gissningsvis är de fler i dag.

Två procent anser att den förda försvarspolitiken är mycket bra. Gissningsvis är de färre i dag.

Som ett resultat av debatten rör sig opinionen i fråga om medlemskap i Nato – den ende hjälparen i eventuell nöd. Det är ungefär lika många som för och emot. Den stora rörelsen är att det är färre som är negativa och allt fler som är osäkra.

Reinfeldt och Borg vill inte ha diskussionen om enveckasförsvaret. Det handlar om pengar (till annat), synen på försvaret (”särintresse”) och partipolitik (prestige). Det halleluja budskap som har kolporterats gör det extra svårt att lämna förnekelsefasen.

Hur äppelkäckt de ny moderata försvarspolitikerna än försöker hålla skenet upp har man förlorat problemformuleringsprivilegiet. Enveckasförsvaret som symbol för en politik som glömde bort Sverige, sitter som en smäck.

I dagsläget finns inget militärt hot mot Sverige men det som skymtar är en framväxande riskbild. Det handlar förstås om Ryssland: om den negativa politiska utvecklingen och den militära upprustning som också redan är en realitet.

Mats Johansson tecknar bilden av det allt frostigare Putinland i den nyutkomna boken Kalla kriget 2.0 (Fri värld). Nog kan man grubbla över att försvarsminister Karin Enström hävdar att Ryssland bara ”tycks” bli mer auktoritärt. Eller, vid närmare eftertanke, förresten inte.

2013/03/05

Eftertankens kranka blekhet

Förmodligen börjar nog allt fler politiker och chefer i Försvarsmakten känna för yrkesförsvaret och IO 2014 såsom Kjell-Olof Feldt inför löntagarfonderna. Yrkesförsvaret är idag lika ideologiserat som värnpliktsförsvaret var för 30 år sedan. Att nu återgå till ett renodlat värnpliktsförsvar tror jag blir svårt. Däremot verkar det sannolikt att Sverige inom fem år följt i Norges fotspår och återtagit delar av värnpliktssystemet. I sådana fall har vi åter varit del av en mycket kostsam parentes i den svenska försvarspolitiken.

Det är nu alltså först 2023 som Sverige kan anses ha ett ”en-veckasförsvar”, med tanke på prognosen för personalförsörjningen i budgetunderlaget för 2014. Frågan kvarstår – vilket försvar har vi idag och fram till 2023?