2013/08/29

Krig, Kris, Kaos och Kamp.


Fool's Hall Of Fame
Varför vill USA/koalitionen bomba Syrien?
Avsikten är att detta ska vara ett straff och en varning: ett straff för att den syriska regimen använt kemiska stridsmedel - USA och dess allierade anser det vara ställt utom tvivel att regimen verkligen gjort det - och en varning till både Syrien och andra länder att användande av kemiska stridsmedel är ett brott mot internationella normer som inte kan ske ostraffat.
Det handlar alltså om en begränsad aktion för att straffa och avskräcka, inte om att intervenera i den syriska konflikten eller försöka störta regimen militärt.
Vad hoppas man uppnå med eventuella bombningar - förkortar det inbördeskriget?
Med all säkerhet inte.
Vad vi av allt att döma kommer att få se är ett är ett kortvarigt - kanske inte mer än ett eller två dygn långt - militärt angrepp mot specifika militära mål i Syrien.  Det kommer sannolikt att handla om kryssningsmissiler som avfyras från krigsfartyg ute i Medelhavet.
Bland målen som nämns finns militära baser man anser har använts för att fyra av kemiska stridsmedel från och militära enheter och ledningscentraler som har utfört eller beordrat attacker med kemiska stridsmedel. Däremot inte lagren av sådana stridsmedel, eftersom riskerna med en direkt attack mot dem, för både människor och miljö, anses för stor.
Avsikten är att ge den syriska regimen ett slags kraftig militär örfil, inte att ändra maktbalansen i inbördeskriget.
Hur kan eventuella bombningar påverka den planerade fredskonferensen i Geneve?
Den försvåras eftersom ett västligt militärt ingrepp i Syrien försämrar relationerna med Ryssland, och den planerade fredskonferensen är ett gemensamt amerikanskt-ryskt initiativ.
USA har ställt in ett möte som skulle hållits idag, onsdag, mellan amerikanska och ryska diplomater om den planerade Genevekonferensen. Men USA och dess allierade anser fortfarande att den enda lösningen på den syriska konflikten är en politisk lösning; på ett möte med en syriska exiloppositionen i Istanbul igår ska amerikanska sändebud ha sagt till oppositionsledarna att de kan vänta sig en militär attack inom några få dagar, men att den splittrade oppositionen måste göra sig redo för en fredskonferens och se till att få ihop en delegation till den.

Hans Zettby


2013/08/13

Försvarslösa Försvarets förfall!


”Egentligen undrar jag om det här folket över huvud taget är värt att försvara”. Orden är inte mina, jag hörde dem yttras som en teaterviskning av en hög officer vid en försvarsupplysning 1996 då frågan om varför allmänhet och media tiger stilla inför den då föreslagna nedrustningen. Värre saker skulle komma att hända än 1996 års försvarsbeslut. Vi har på sistone nåtts av beskeden om ”enveckasförsvaret”, inga operativa artilleripjäser tillgängliga, inget luftvärn till skydd av våra ytstridsfartyg. Och mycket mer.
Nu har man ryckt bort mattan under fötterna för Hemvärnet, alias Nationella Skyddsstyrkorna, genom att i skydd av Miljöbalken utfärda skjutförbud på Prästtomta skjutfält för Hemvärnet under resten av året. Hur tror man att det ska kunna gå att rekrytera nya frivilliga soldater till vår största försvarsenhet (i färdigrekryterat skick) när man inte kan erbjuda våra hemvärnssoldater tillfälle att skjuta med de vapen de tilldelats för försvar av Sverige? Skjutskicklighet räcker det inte med att enbart lära in, motorik och teknik måste regelbundet övas.
Finns det ingen i ansvarig ställning som kan sätta ner foten och ropa: ”Nu får det vara nog!” Med hänsyn till Rysslands storsatsning på sin krigsmakt är det skandal att ingen politiker ställer frågan till dess president Vladimir Putin och ber honom förklara vad han har för planer med den nyanskaffade materielen. Samma flathet från omvärldens sida åtnjöt Adolf Hitler när Nazityskland införde allmän värnplikt 1935 och började bygga slagskepp, ubåtar och pansarfordon. Med känt resultat. 

 PER SJÖSWÄRD
 Hemvärnsveteran