2013/10/30

Vet hut själv Karin Enström!


Härom veckan kritiserade förre försvarsministern Anders Björck (M) i SVT partiet för att det gör allt för att rusta ner försvaret. På det svarade nuvarande minister Karin Enström (M): ”Ser man inte som gammal moderat att det är de rödgröna som är hotet mot försvaret då ska man med Anders Björcks egna ord veta hut”
Karin Enström har som ordförande i förra försvarsberedningen och nu som försvarsminister i media envist hävdat att hela landet ska försvaras. Med minsta kunskap i taktik och operationer inses att planerat antal stridande enheter som i bästa fall blir operativa om något år är för få för att kunna lösa den uppgiften. Att bygga upp ett ett försvar som kan det tar minst 10-15 år förutsatt att försvarsanslagen kraftigt ökas.
Förhoppningsvis är det som Anders Björck insett och därför nu kritiserar partiets försvarspolitik. I så fall bör han mer hedras än åthutas.

Den som borde veta hut är Karin Enström själv. Det om hon fortsatt vägrar att svara på följande frågor om försvarsförmågan som jag med en dåres envishet ställt henne sedan 2009 i denna och andra tidningar. ”Mot vad, när, principiellt hur och med vilka övergripande målsättningar kan hela landet försvaras? ” Svar på dessa är en grundförutsättning för att försvarsmedvetna och försvarskunniga medborgare själva skall kunna skapa sig en uppfattning om försvarsförmågan och att meningsfullt kunna debattera den. Att inte svara på frågorna uppfattar jag som hot mot demokratin då försvaret är en viktig samhällsfunktion som inte borde vara överlåtas enbart till riksdagspolitiker och försvarsledning.