2014/12/25

Reinfeldt


Den före detta statsministern hävdar nu att Sveriges gränser är påhittade och att Sverige tillhör de invandrare som kommer hit – inte svenskarna.

Därefter menade han att svenskarna är ointressanta som folkgrupp och att det istället är invandrarna som skapar det nya Sverige.
– Det är vad de gör av Sverige som är Sverige, hävdade han.
Jomenvisst

Med en sådan moderatpolitiker behöver Sverige inga nya fiender. Mrs. Batra får det inte lätt. Inte ”De nya moderaterna” heller.

2014/12/19

Rättning i leden!


Riksdagspolitiker,
Peka ut riktningen i stället för att gå längst bak i kön och häpet se vart hopen tar vägen. Leder gör man bäst i täten eller mitt i hopen – ”Management by walking around” – minst en tredjedel av tillgänglig tid. Det må vara på det så kallade fabriksgolvet, ute i verkligheten eller i ”krigsterrängen”. Då kan man peka ut riktningen och med egna ögon betrakta, beakta och bedöma såväl folk och chefer som verksamhet. Då kan man verkligen se människor i ögonen – glada eller ilskna, trötta eller klarögda. Då blir det inte så stora misstag med skönmålande rapporter.

2014/12/13

Mörker faller över Ryssland!


Framtidsförhoppningarna har nått en bottennotering efter de förändringarna som Ryssland genomgått både inåt och utåt sedan Vladimir Putin kom till makten år 2000. Ryssland har under de senaste åren gått från samarbete med utlandet till att stänga portarna och istället tala om att bli självförsörjande. Putins nuvarande politik lider av ett ”enormt”
mindervärdeskomplex vilket märktes tydligt när Putin debatterar Ryssland och landets roll i världen. I hans olika tal handlar det i stort sett bara om hur Ryssland ska klara att avvärja olika hot från väst.

När det gäller förhållandet till EU har de långvariga och täta banden mellan EU och Ryssland förändrats. EU har alltid sett Ryssland som en livsviktig strategisk partner, men när EU försökte hjälpa Ryssland på 1990-talet ville byråkraterna i Bryssel stöpa om Ryssland till att bli som EU:s medlemsländer vilket uppfattades negativt av ryssarna. Medan EU ville att Ryssland skulle bli ett demokratiskt land med öppen marknadsekonomi önskade Ryssland återhämta sig som stormakt globalt och regionalt.

Tidigare såg Ryssland EU som en ekonomisk och ”vänligare” aktör än USA, men nu har även EU dragits in i motsats- och konkurrensförhållandet mellan Ryssland och USA. Det handlar inte bara om det som hänt under Ukrainakrisen. EU:s utvidgning i Östeuropa har också bidragit till denna syn. I Moskva ses EU som en regional aktör som motverkar Rysslands inflytande i de gamla sovjetrepublikerna.

När Putin kom till makten 2000 var det inte tal om någon konservatism. Efter den ukrainska revolutionen 2004 som gav landet en västvänlig president stärktes Putins rädsla att något liknande skulle ske i Ryssland. Han intensifierade sina ansträngningar att formulera ett opolitiskt-ideologiskt koncept som en ny rysk identitet.

De radikalkonservativa personerna trädde till Putins hjälp inför valet 2012. De drog upp en politisk strategi för ett samhälle som var emot liberalism och mot väst och dessa företeelser kopplades ihop med den inre fienden.

En del av dessa personer kom in i regeringen eller som rådgivare till Putin när han kom tillbaka som president. Duman antog en rad lagar för att strypa proteströrelsen, demonstrationsrätten begränsades och frivilligorganisationernas verksamhet kringskars. Via lagstiftning ville duman få till stånd en moralisk upprustning. Patriotiska aktivister, t ex kosacker, fungerade som regeringens stormtrupper.

Det är mot denna bakgrund som Ukrainakrisen ska ses. För personer med detta konservativa offensiva perspektiv framför ögonen framstod det som nödvändigt ta Krim och att destabilisera östra Ukraina.

Det otäcka är att det är som en sten som är satt i rullning. Den auktoritära konservatismens egen logik driver på och styr. Här finns krafter som kräver att man går vidare, inte nödvändigtvis genom att erövra mer mark, men i den meningen att man inte släpper greppet om östra Ukraina. Pendeln har därmed svängt maximalt åt ett konservativt håll.

Även om ekonomin går mycket dåligt säger detta inget om hur politiken utvecklas. Tack vare den konservativa konsolideringen kan regeringen hävda att det är väst som ligger bakom alla umbäranden. På detta sätt kan Putin förmå ryssarna att hanka sig fram ett ganska bra tag, kanske ett antal år.

För tillfället ser det väldigt mörkt ut för dem som vill ha reformer och modernisering, men det är klart att pendeln kommer att svänga tillbaka. Vi vet bara inte när och hur.

Hans Zettby 

2014/09/27

En mosaik av heta konflikter.


I varje historiskt skede tycks världen ha en eller flera smärtpunkter, geografiskt avgränsade områden som när som helst verkar kunna störta sig själva och sin omgivning i brand.

Välkända exempel under kalla kriget var Koreahalvön, Taiwan, Berlin, Indokina och Kuba. Under halvseklet dessförinnan var gränsen mellan Frankrike och Tyskland samt Balkan tydliga smärtpunkter. Efter Sovjetväldets fall kring 1990 dök Balkan upp igen som en akut brandhärd. Och under decenniet efter 11 septemberattentatet i USA 2001 framstod kvartetten Iran, Irak, Afghanistan och Pakistan som det internationella systemets farligaste och sköraste komponenter.

Efter den s.k. arabiska våren 2011 utgör en annan omaka kvartett världspolitikens mest olycksbådande smärtfält: Syrien, Irak, Kurdistan och Turkiet.

Mitt i denna mosaik av heta konflikter har ett nytt spektakulärt fenomen dykt upp som hotar att kullkasta såväl staterna Syrien och Irak som kurdernas nationsdrömmar och stormakten Turkiets stabilitet. Det handlar om Islamiska staten (IS), en extrem sunni-islamisk organisation med uttalad målsättning att riva upp hela det system av stater i Mellanöstern som formades av europeiska kolonialmakter efter första världskriget. Istället vill IS skapa en ”Gudsstat” innefattande alla muslimer, ett kalifat efter modell av det muslimska välde som skapades av profeten Muhammed och hans närmaste efterföljare (kalifer) på 600-talet.

Som ett första led i denna vision har IS under det gångna året, och särskilt under sommaren 2014, tagit kontroll över östra Syrien samt den västra sunnimuslimska tredjedelen av Irak. På så vis har IS också rent fysiskt utplånat den geografiska gränsen mellan Syrien och Irak som först drogs upp i det brittisk-franska Sykes-Picot avtalet, kolonialmakternas inbördes uppdelning av Mellanöstern 1916.

Det har skett med brutalitet, förslagenhet och strategisk planering från Islamska statens sida. I motsvarande grad har de flesta drabbade aktörer, såväl Assadregimen som övriga rebeller i Syrien, den shiadominerade regimen i Bagdad, kurdstyrena i norra Irak och norra Syrien, för att inte tala om stormakterna som Turkiet, Iran, Saudiarabien, USA och Ryssland som tagits på sängen av IS-krigarnas framfart.

Händelseförloppet liknar i viss mån talibanernas segertåg i Afghanistan vid mitten av 1990-talet, då andra afghanska gerillagrupperingar drevs på flykten av mulla Omars fanatiska jihadister som upprättade en totalitär islamiststat, med grymmaste tänkbara sharialagstiftning. En avgörande skillnad är att talibanerna nöjde sig med en renodlat afghansk-pashtunsk stat – IS, däremot, betraktar alla stater i närområdet Levanten, ja hela den muslimska världen, som kalifatets expansionsyta eller livsrum.

Så Islamiska statens uppdykande är ett politiskt, militärt och religiöst fenomen av en annan karaktär än tidigare islamistiska försök att utmana Mellanösterns regimer och blir ett hot mot världsfreden.

Hans Zettby (FP)

2014/08/23

Levande innerstad!


I dagens Corren finns en annons om att Öhammars Fiske och uteliv kommer att upphöra och man säljer nu ut med minst 30 % rabatt. En sådan fin affärsrörelse, med kunskap om mer än att läsa av en streckkod. Specialister på fiske. XXL i Tornby har slagit ihjäl ännu en sporthandel.

Parkeringskrångel och gågator och trafikregleringar i all oändlighet. Plus kommunalskatt på biluppställning, kallat P-avgifter. Utan affärsliv dör innerstan och då blir det som det blev i Klarakvarteren i Stockholm. Där rev man ett parkeringshus för att bygga nytt med bostäder och affärslokaler. När butikerna stängde dök ljusskygga individer upp och vanligt folk vågade knappt vistas i området.

Är det M, C eller MP som medverkar till att staden dräneras på stadsliv? Eller samverkar töntarna? Jag ifrågasätter hur det kommer att bli med fri parkering på Tornby. När all kommers i innerstaden kvävts kommer parkeringsautomater mm upp som svampar ur asfalten ute på Tornby.  Linköpingsborna står utan en levande stad.

Hur som helst är det sorgligt.

Hans Zettby (FP)

2014/08/12

Försvarsmakten visar musklerna och mobiliserar


Sverige har 16 helikopter 16 ”Black Hawk”. Nu, vid en av de största katastroferna i modern tid, skogsbranden i Västmanland, kraftsamlar Helikopterbataljonen och sänder hela två (!) helikoptrar till hjälparbetet. Detta, om något, ger en vink om hur Sverige skulle komma att försvaras vid ett militärt angrepp.

Brandkatastrofen i Västmanland kommer inte att utgöra någon engångsföreteelse. Klimatet ändrar sig i vågor och cykler. Så har det alltid gjort. För alla utom Sveriges obildade och outbildade politiker framstår det som en nödvändighet att Sverige har materiella resurser för skogsbrandbekämpning. Precis som Sverige har gjort för att kunna transportera tung militär utrustning till länder och platser där den behövs skulle vi kunna gå med i en pool. Och köpa in oss som delägare i Boeing C-17 Globemaster som under gång kan lasta vatten från sjöar för att sedan kunna lossa större vattenmängder direkt ovanför bränderna. Vi ska väl inte behöva vända oss till Italien eller Frankrike för att få tillgång till sådana självklara resurser?

153 riksdagspolitiker röstade för avvecklat vårt värnpliktsystem mot 150 mot avvecklingen, vad de övriga 46 riksdagspolitikerna tyckte framkom inte vid ett så viktigt beslut. Vi har skrotat det förhatliga invasionsförsvaret, passiviserat frivilligrörelserna och gjort oss av med hemskydd och civilförsvar. Hade vi haft politiker med tankeförmåga skulle inneliggande årsklasser från I 3, I 13, I 14 och Ing 1 ha varit på plats med personal och materiel, innan branden hunnit utvecklas till katastrof. SLK hade stått för utspisningen, FMCK för samband, SKBR för snabba transporter av ledningspersonal och akut behövd materiel, FRO hade tagit hand om sambandet i eter och via tråd, Hemvärnet hade larmats, SRK hade hjälpt till med sjukvård och Civilförsvaret hade haft folk ute vid gränsområdena med vattenspannar och svabbar.

Nu står Sveriges statsminister och skyller på naturkrafter…