2014/08/23

Levande innerstad!


I dagens Corren finns en annons om att Öhammars Fiske och uteliv kommer att upphöra och man säljer nu ut med minst 30 % rabatt. En sådan fin affärsrörelse, med kunskap om mer än att läsa av en streckkod. Specialister på fiske. XXL i Tornby har slagit ihjäl ännu en sporthandel.

Parkeringskrångel och gågator och trafikregleringar i all oändlighet. Plus kommunalskatt på biluppställning, kallat P-avgifter. Utan affärsliv dör innerstan och då blir det som det blev i Klarakvarteren i Stockholm. Där rev man ett parkeringshus för att bygga nytt med bostäder och affärslokaler. När butikerna stängde dök ljusskygga individer upp och vanligt folk vågade knappt vistas i området.

Är det M, C eller MP som medverkar till att staden dräneras på stadsliv? Eller samverkar töntarna? Jag ifrågasätter hur det kommer att bli med fri parkering på Tornby. När all kommers i innerstaden kvävts kommer parkeringsautomater mm upp som svampar ur asfalten ute på Tornby.  Linköpingsborna står utan en levande stad.

Hur som helst är det sorgligt.

Hans Zettby (FP)

2014/08/12

Försvarsmakten visar musklerna och mobiliserar


Sverige har 16 helikopter 16 ”Black Hawk”. Nu, vid en av de största katastroferna i modern tid, skogsbranden i Västmanland, kraftsamlar Helikopterbataljonen och sänder hela två (!) helikoptrar till hjälparbetet. Detta, om något, ger en vink om hur Sverige skulle komma att försvaras vid ett militärt angrepp.

Brandkatastrofen i Västmanland kommer inte att utgöra någon engångsföreteelse. Klimatet ändrar sig i vågor och cykler. Så har det alltid gjort. För alla utom Sveriges obildade och outbildade politiker framstår det som en nödvändighet att Sverige har materiella resurser för skogsbrandbekämpning. Precis som Sverige har gjort för att kunna transportera tung militär utrustning till länder och platser där den behövs skulle vi kunna gå med i en pool. Och köpa in oss som delägare i Boeing C-17 Globemaster som under gång kan lasta vatten från sjöar för att sedan kunna lossa större vattenmängder direkt ovanför bränderna. Vi ska väl inte behöva vända oss till Italien eller Frankrike för att få tillgång till sådana självklara resurser?

153 riksdagspolitiker röstade för avvecklat vårt värnpliktsystem mot 150 mot avvecklingen, vad de övriga 46 riksdagspolitikerna tyckte framkom inte vid ett så viktigt beslut. Vi har skrotat det förhatliga invasionsförsvaret, passiviserat frivilligrörelserna och gjort oss av med hemskydd och civilförsvar. Hade vi haft politiker med tankeförmåga skulle inneliggande årsklasser från I 3, I 13, I 14 och Ing 1 ha varit på plats med personal och materiel, innan branden hunnit utvecklas till katastrof. SLK hade stått för utspisningen, FMCK för samband, SKBR för snabba transporter av ledningspersonal och akut behövd materiel, FRO hade tagit hand om sambandet i eter och via tråd, Hemvärnet hade larmats, SRK hade hjälpt till med sjukvård och Civilförsvaret hade haft folk ute vid gränsområdena med vattenspannar och svabbar.

Nu står Sveriges statsminister och skyller på naturkrafter…