2014/12/13

Mörker faller över Ryssland!


Framtidsförhoppningarna har nått en bottennotering efter de förändringarna som Ryssland genomgått både inåt och utåt sedan Vladimir Putin kom till makten år 2000. Ryssland har under de senaste åren gått från samarbete med utlandet till att stänga portarna och istället tala om att bli självförsörjande. Putins nuvarande politik lider av ett ”enormt”
mindervärdeskomplex vilket märktes tydligt när Putin debatterar Ryssland och landets roll i världen. I hans olika tal handlar det i stort sett bara om hur Ryssland ska klara att avvärja olika hot från väst.

När det gäller förhållandet till EU har de långvariga och täta banden mellan EU och Ryssland förändrats. EU har alltid sett Ryssland som en livsviktig strategisk partner, men när EU försökte hjälpa Ryssland på 1990-talet ville byråkraterna i Bryssel stöpa om Ryssland till att bli som EU:s medlemsländer vilket uppfattades negativt av ryssarna. Medan EU ville att Ryssland skulle bli ett demokratiskt land med öppen marknadsekonomi önskade Ryssland återhämta sig som stormakt globalt och regionalt.

Tidigare såg Ryssland EU som en ekonomisk och ”vänligare” aktör än USA, men nu har även EU dragits in i motsats- och konkurrensförhållandet mellan Ryssland och USA. Det handlar inte bara om det som hänt under Ukrainakrisen. EU:s utvidgning i Östeuropa har också bidragit till denna syn. I Moskva ses EU som en regional aktör som motverkar Rysslands inflytande i de gamla sovjetrepublikerna.

När Putin kom till makten 2000 var det inte tal om någon konservatism. Efter den ukrainska revolutionen 2004 som gav landet en västvänlig president stärktes Putins rädsla att något liknande skulle ske i Ryssland. Han intensifierade sina ansträngningar att formulera ett opolitiskt-ideologiskt koncept som en ny rysk identitet.

De radikalkonservativa personerna trädde till Putins hjälp inför valet 2012. De drog upp en politisk strategi för ett samhälle som var emot liberalism och mot väst och dessa företeelser kopplades ihop med den inre fienden.

En del av dessa personer kom in i regeringen eller som rådgivare till Putin när han kom tillbaka som president. Duman antog en rad lagar för att strypa proteströrelsen, demonstrationsrätten begränsades och frivilligorganisationernas verksamhet kringskars. Via lagstiftning ville duman få till stånd en moralisk upprustning. Patriotiska aktivister, t ex kosacker, fungerade som regeringens stormtrupper.

Det är mot denna bakgrund som Ukrainakrisen ska ses. För personer med detta konservativa offensiva perspektiv framför ögonen framstod det som nödvändigt ta Krim och att destabilisera östra Ukraina.

Det otäcka är att det är som en sten som är satt i rullning. Den auktoritära konservatismens egen logik driver på och styr. Här finns krafter som kräver att man går vidare, inte nödvändigtvis genom att erövra mer mark, men i den meningen att man inte släpper greppet om östra Ukraina. Pendeln har därmed svängt maximalt åt ett konservativt håll.

Även om ekonomin går mycket dåligt säger detta inget om hur politiken utvecklas. Tack vare den konservativa konsolideringen kan regeringen hävda att det är väst som ligger bakom alla umbäranden. På detta sätt kan Putin förmå ryssarna att hanka sig fram ett ganska bra tag, kanske ett antal år.

För tillfället ser det väldigt mörkt ut för dem som vill ha reformer och modernisering, men det är klart att pendeln kommer att svänga tillbaka. Vi vet bara inte när och hur.

Hans Zettby 

Inga kommentarer: