2016/02/02

Det fria ordet under press.

Det var många som undrade om det inte hade gått att nå en uppgörelse i flyktingfrågan utan att det samtidigt måste resultera i politisk och moralisk uppbackning av en regim som cyniskt förtrampas av rättsstaten och yttrandefriheten.

Den lovande demokratiska utvecklingen i Turkiet under Rättvise- och utvecklingspartiet AKP:s första årtionde vid makten är i dag som bortblåst. Under de senaste två åren har landet utvecklats i en allt mer auktoritär riktning. Regeringen har tagit kontroll över stora delar av mediesektorn och efter korruptionsskandaler 2013, med koppling till AKP ministrar försöker den även styra rättsväsendet. Samtidigt vill president Erdoğan driva igenom en författningsändring som ska ge presidentämbetet större makt 

Det återupptagna kriget mot den kurdiska PKK gerillan bidrar till det dystra läget medan även regeringens Syrienpolitik väcker oro.

Hans Zettby (L)