2016/08/23

Hillary Clintons USA eller Donald Trumps?


Trots att både demokraterna och republikanerna säger sig vilja fokusera på att lösa konkreta problem har amerikansk politik allt mer kommit att präglas av en vägran att kompromissa. Ordet kompromisshar blivit ett skällsord i amerikansk politik. Det är på många sätt märkligt då det finns en grundläggande enighet om många saker i USA. De flesta amerikaner är t ex positiva till låga skatter, fri företagsamhet och ett starkt försvar.

Årets valrörelse är mer än vanligt brutal och kan eskalera ytterligare. Donald Trump liknar Clinton vid djävulen, och från Clintons och Obamas sida ifrågasätts om Trump ens är vid sina sinnens bruk och kan ges förtroendet att vara USA:s president och överbefälhavare med ansvar för kärnvapenarsenalen. 

Kampen står mellan två presidentkandidater som har låga popularitetstal och mycket emot sig. Partierna är polariserade men också splittrade internt och inte nödvändigtvis helt i takt med sina kärnväljare. För Donald Trump, som exploaterar ett missnöje i väljarkåren mer än Hillary Clinton, gäller också att hans stöd är koncentrerat bland vita väljare, och då främst män med lägre utbildning.

I Trumps värld håller det försvagade USA på att gå under och det är bara han, Donald Trump, som klarar att återupprätta nationens storhet, ”make America great again”.

Det finns till och med en del republikaner som finner Trump så oacceptabel som partiets fanbärare att de även efter partikonventet fortsatt att söka efter alternativ. Den helt okände förre detta CIA agenten Evan McMullins inhopp som oberoende konservativ kandidat avspeglar, om inget annat, en misstro i de egna leden.

USA:s framtid som ensam supermakt och Kinas roll i världspolitiken är en av de frågor som återkommer i den amerikanska utrikespolitiska debatten. Kinas växande ekonomi och militära kapacitet har tillsammans med dess stora befolkning framhållits som viktiga faktorer som skulle kunna göra landet till en framtida supermakt och därmed utmana USA:s nuvarande position.

Utmaningarna som USA står inför på det utrikespolitiska planet är onekligen många. Men den kanske viktigaste frågan är hur USA ska klara av den rådande ekonomiska krisen, både i omvärlden och inom landet, och kunna möta den växande konkurrensen från länder som Kina, Indien och Brasilien.

Det är i vilket fall ett splittrat USA som går till val. Även om Barack Obama i flera avseenden kan lämna Vita huset med huvudet högt präglas det politiska klimatet av ännu hårdare motsättningar än för åtta år sedan. Det är därmed knappast det USA som Obama räknade med att lämna över till sin efterträdare när han tillträdde som landets förste svarte president.


Hans Zettby (L)