2023/06/26

Fler privatarméer kan utmana Putin.


 Wagnergruppens myteri är den största utmaningen mot det system som Putin har byggt upp under sin tid vid makten, anser den ryske militärexperten Aleksandr Golts vid Centrum för Östeuropastudier.


Presidenten är förödmjukad och myteriet kan kraftigt försvaga arméns stridsmoral i Ukraina.

 

Och nu ser andra ryska privatarméer att de kan utmana makten. När Jevgenij Prigozjins styrkor gjorde myteri var det ett hårt slag mot det ryska systemet, där det inte finns någon maktdelning, där alla beslut fattas av presidenten som också är överbefälhavare.


På ryska kallas detta system för ”styrd demokrati”, även om jag inte vet vad det har med demokrati att göra.

 

Nu är systemet som sådant utmanat, och myteriet utgjorde ett verkligt hot mot den ryska staten. Putin blev svårt förödmjukad när han inom loppet av en dag först lovade att straffa de skyldiga för att sedan ge dem amnesti.

 

Wagnergruppens snabba framryckning inne i Ryssland, som inte verkar ha stött på något motstånd, visar också på någonting annat som är viktigt: att regeringsarmén inte har någon strategisk frontlinje bakom Ukraina som annars hade kunnat stoppa Prigozjins soldater.

 

Vad som sker nu med Prigozjin är oklart, annat än att han tycks ha släppts in i Belarus. Och de av Wagnergruppens soldater som vill fortsätta strida i Ukraina får nu lov att ansluta sig till regeringsarmén, något som försvarsminister Sergej Sjojgu velat se en tid, men som Prigozjin motsatt sig.

 

Alla har de nu fått tydligt bevisat för sig att om de vill göra någonting liknande så kan de lyckas. Kanske är det första gången som de inser det. Och de kommer att göra det i en krissituation.