2005/02/17

Sudan kritiseras för MR-brott

En FN-utredning har funnit att Sudans regeringsstyrkor och Janjaweed-milisen är skyldiga till brott som faller under internationell lag. Utredningen rekommenderar att fallet ska överlämnas till den internationella brottsmålsdomstolen, ICC. Enligt utredningen (International Commission of Inquiry on Darfur) har Sudans regering inte använt sig av folkmord som policy. Men regeringen och milisen har begått brott mot mänskligheten "som kanske inte är mindre allvarliga eller fruktansvärda än folkmord", så som urskillningslöst dödande av civila, tortyr, ofrivilliga "försvinnanden", förstörelse av byar, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, plundring och tvångsförflyttning.Även rebellgrupper har av utredningen befunnits ansvariga för möjliga krigsbrott, inklusive mord på civila och plundring.Utredningens rapport har överlämnats till FN:s säkerhetsråd. Samtidigt fortsätter FN:s hjälpinsats till befolkningen i Darfur där tiotusentals människor dödats under de senaste två åren och upp emot 1,9 miljoner människor tvingats på flykt

2005-02-16 Hans Zettby

Inga kommentarer: