2008/02/01

Motsägelsefullt

Hej Försvarsvänner!
I Svenska Dagbladet 1/2 2008 riktar försvarsminister Tolgfors en förödande kritik mot försvaret och dess ledning med anledning av att bristerna i ekonomin inte redovisats förrän nu.
Av Tolgfors kritik kan man utläsa att det är FM:s högsta ledning som bär ansvaret för eknomin och uppföljning av kostnadsutvecklingarna.

På frågan om Tolgfors fortfarande har förtroende för ÖB Syrén svarar Tolgfors att hans förtroende för ÖB fortfarande är orubbat! Utgår Tolgfors från att svenska folket inte är läskunnigt?

Motsägelsefullt så att det formligen skriker om det. Man kommer att tänka på Per Albin Hansson 1939...

Inga kommentarer: