2009/01/12

Striderna i GAZA.

En vindkantring tycks vara på gång när det gäller USA:s förhållande till Israel. I sista stund går Bush emot Israel.
Trots säkerhetsrådets uppmaning om vapenvila fortsätter Israels våldsamma militäroperation och Hamas skjuter raketer in i Israel.
Men resolutionen är ett tecken på att andra tider stundar för Israel: Den tyder på att världssamfundet nu står enigare är det gäller att ställa krav även på Israel, inte bara på t.ex. Hamas.
USA har under Bush hittills alltid stött Israel. USA lade nu ner sin röst. Det ändå i princip ett stöd till resolutionen, förklarade utrikesminister Rice. Bush vänder i sista stund.
Israel ville slippa en resolution helt och hållet. Nu fick man en ändå. Det betyder att världssamfundet ökar pressen på Israel.

En vindkantring tycks vara på gång när det gäller USA:s förhållande till Israel. I sista stund går Bush emot Israel.

Inga kommentarer: