2012/11/25

Nationella försvarets numerär


Enligt tillgängliga uppgifter om storleken av Sveriges framtida försvar anses det tillräckligt med c:a 50 000 man för att kunna skydda Sveriges 449 964 km² areal (inklusive 39 030 km² vatten) samt 3 218 kilometer kust. Den effektiva kuststräckan, inklusive vikar, fjordar mm är enligt en tidigare sovjetisk uppgift cirka 7620 kilometer.

Eftersom det vid flera tillfällen, bland annat i 2009 års försvarsbeslut, framhållits att hela Sverige ska kunna försvaras, ber jag Försvarsministern att informera om vilket slags hotbild man haft i åtanke när man dimensionerat ovan nämnda personalstyrka. Ingen tycks ha tänkt på att kvantitet också utgör en del av kvaliteten.

Det blivande 2014 års försvar borde ha varit färdigrekryterat, färdigutbildat, samövat och stridsberett innan det nu idiotförklarade invasionsförsvaret och värnpliktsförsvarets mobiliseringsorganisation tillåtits bli avvecklade. Vacuum är inget att eftersträva.