2021/10/30

Biden och Demokraterna ligger illa till!

Joe Biden, ligger illa till i opinionsundersökningarna och har fallit månad för månad ända sedan han tillträdde. Han har naturligtvis stöd av demokrater, men inte av republikanerna eller av den stora grupp som är ”independent”. Han ligger sämre till under sitt första år än nästan alla presidenter under  hela efterkrigstiden.
https://nypost.com/2021/10/22/biden-support-has-dropped-sharply-among-independent-voters-poll-finds/


Till detta kommer att Demokraterna är tämligen splittrade, främst kring den ekonomiska politiken. Åtskilliga demokrater i Senaten och Representanthuset vill inte stödja höjda skatter och ökade statliga lån. I praktiken innebär det mindre reformer inom bl a familjepolitik, gratis sjukvård och klimataktiviteter. I motsats till i Sverige är det en självklarhet för parlamentariker att markera sina egna uppfattningar också när det strider mot partiledningen. Det innebär att Demokraterna uppfattas som splittrade och den som är liberal i Sverige har ju märkt att ett partis splittring starkt drabbar partiet.

Risken är mycket stor att Demokraterna förlorar majoriteten i Representanthuset och Senaten i nästa år mellanval. Trump kommer att ta åt sig äran av det, men om valet uppfattas som ett val kring Trump kommer sannolikt en hel del republikaner att avstå från att rösta, vilket är positivt för Demokraterna. Det mest sannolika verkar just nu vara att det går dåligt för Demokraterna, vilket gör amerikansk politik tämligen förlamad.