2018/07/23

”Medan gräset växer dör kon”

Vi lär få leva med den varma klimattyp som utvecklats under de senaste åren. Långvarig hetta gör att grundvattnet sinar och marken torkar ut. Riskerna för bränder i skog och mark gör oss sårbarare än någonsin. Vad vi lärde oss av bränderna i Västmanland 2014 är att vi lärde oss ingenting av dessa. Vi har haft fyra år på oss att planera och stärka vår framtida beredskap. Resultat = noll.

I annat fall hade vi haft egna brandbekämpningsflygplan i stället för att behöva beställa sådan hjälp från Frankrike och Italien, där man varit mer förutseende och haft handlingskraft hos sina beslutsfattare. Helikoptrar i all ära, men en helikopter kan ta 1 kubikmeter vatten, medan ett amfibieflygplan tar sex kubikmeter per last. Lastingen av dessa tar mindre än 12 sekunder i anspråk. Dessutom är helikoptrarna anskaffade och utrustade för att förstärka vårt närmast obefintliga försvar och inget annat.

Till och med en dagisklass kan räkna ut vilka hjälpmedel som är effektivast. Politikerna har valt den svenska modellen: ”Vad ska jag med brandsläckare och brandförsäkring till? Det brukar ju aldrig brinna”. Skulle till äventyrs politikerna råka komma på att 52 % av Sveriges yta består av skog och att skogsprodukter inte bara behövs i Sverige utan även är en viktig exportvara så tror jag att politikernas handlingsförmåga sinar ut i och med att man tillsätter en utredning och låter sedan frågan falla i glömska. Skulle en ny brandkatastrof uppstå blir väl reaktionen ett knappt hörbart: ”Oj då…”

Jag ställer frågan till politikerna: ska halva Sverige tillåtas brinna upp för att ni inte skaffar landet de bästa tillgängliga resurserna för att bevara skogarna, vår finaste nationella tillgång?


Jag är inte bekant med anskaffningskostnaderna, men att anskaffa ett vattenbombplan i stället för en ny JAS 39 Gripen E går nog med plus, till brandflygets fördel. Vårt lilla flygvapen blir ändå bortsopat av robotsystemet Iskander inom en halvtimme efter dess uppskjutning från Kaliningrad.

2018/07/19

Värre och värre!!!

Efter att ha hört herr Eliasson, chef för MSB, i Aktuellt uttala sig om alla skogsbränder, är det väl fullständigt klart att vi medborgare är i händerna på ett antal personer som fullständigt verkar sakna insikt om vad som pågår. 

Man vet inte vilka regler som gäller! Man vet inte hur man skall samordna mellan myndigheter! Helikoptrar som tillhör Kustbevakningen saknar lastkrok, dvs de kan inte vinscha upp nödställda ur vattnet eller ta med vattenbehållare för att hjälpa till vid skogsbränder! Försvarsmaktens helikopterpersonal kan inte användas för det igår inte i deras KRIGSUPPGIFT.! 


Det börjar bli dags att vi får fram någon vettig person, politiker eller annan som tar grepp på situationen. Sverige är inte fantastiskt, Sverige är utopisk och sjunker allt djupare ner i träsket. Inför personval i höst så vi får möjlighet att rädda landet!