2015/11/26

Det handlar inte enbart om ett museum!

…utan det är en landskaps- läns- och riksangelägenhet, med anknytning till Sveriges historia, där östgötarna har spelat en betydande roll under flera hundra år.

Att inte beakta detta och att inte nyttja tillfället att ”fästa Linköping på kartan” vittnar om kommunens politikers brist på fantasi, takt och ton, uppfostran samt historielöshet. Och mycket därtill. De missar möjligheten att lyfta fram en av Linköpings finaste attraktioner!

Vad som är ännu bedrövligare är att obildade, outbildade, ointresserade och allmänt okunniga politiker ska få sitta och styra. De har nominerats av meningsfränder inom den sammanslutning som kallas parti. Allt enligt ”borstamejpåryggen”-principen. Rätten för väljarna att stryka namn från röstsedlarna avskaffades från och med 1998. En spark i skrevet på demokratin, väljaren måste genom sin avgivna röstsedel bidra till val av personer som väljaren finner olämplig för uppdraget. Valnämndernas kokta soppa är bara att konsumera, eller avstå från att rösta.

Resultatet har blivit att vi får dras med figurer som inte lyssnar till folkets vilja, utan avskaffar sådant som borde ha behållits o.s.v. 

Kort sagt – Sverige är i trängande behov av ett politiskt system som kan återspegla folkets vilja och inte partiernas interna tyckarmaffias.

Återinför strykningsrätten på röstsedlarna. Förbjud politikerna att ljuga sig till valframgångar och se till att allt falskt ”valfläsk” faller under allmänt åtal. Gör politikerna livlångt juridiskt ansvariga för av dem tagna beslut  Politiker ska inte vara ett yrke utan ett förtroendeuppdrag, lämnat till ”kunniga, erfarna och allmänt aktade svenska medborgare”.

Framför allt måste väljarna lära sig att ställa krav!

2015/11/25

Respekt för demokratin!

Jag är bedrövad av att politiker inte håller ord.
Det är allvarligt - t o m mycket allvarligt -  för respekten för demokratin.
Politiker måste ta ansvar.

Att inte värna det militära kulturarvet för att ge framtidens Linköpingsbor möjlighet att förstå 1900-talets utveckling av staden Linköping är allvarligt.
För "StorLinköping" är militären av avgörande betydelse under mycket längre tid.

För Linköpings utveckling är kyrkan och militären samt landshövdingarna avgörande.

Hade vi inte haft garnisonen hade Linköping ännu varit en liten stad. Utan Saab, utan regionsjukhus och utan universitet.

Garnisons museets flytt!

Jaha, nu har Linköpings kommun fått till budgeten. Via sina valda ombud av kommunens folk. Jag är inte det ringaste förvånad över att man, genom att inte anslå en enda krona till museets överlevnad från dagsläget, via flytten till dess framtida verksamhet, omöjliggjort museets överlevnad. Som soldat i rikets tjänst är jag mer än upprörd, men man kan inte vänta sig annat från detta opportunistiska, illitterats, överarvoderade, maktlystna, obildade och outbildade pack. Som på toppen av allt förlanas allmänna medel.

Oavsett vad man tycker om krig, militär verksamhet och försvar av frihet och demokrati så torde envar som besökt museet och sett dess samlingar och installationer inse vilken kulturskatt ”Kråkvinkel” (fritt efter  Henrik Bernhard Palmær) på detta sätt tar sin hand ifrån, och därmed går miste om möjligheten att kunna visa omvärlden vad Linköping och Östergötland betytt för Sveriges historia. Här finns inte mycket mer att verkligen yvas över än Jöns Jacob Berzelius, Tage Danielsson och Louis de Geer!

Linköping har för mig från början varit staden där konsertpubliken applåderar mellan satsuppehållen och där nästan alla framträdanden får stående ovationer. Den militära verksamheten i Linköping har betytt betydligt mer för samhällets utveckling än kyrkans stift och högskolan, numera universitetet.

”Kråkvinkel” har missat tillfället och möjligheten att få förvalta och vårda denna nationella kulturskatt. Linköpingspolitikerna är tydligen så korkade att de inte begriper att de nu satt (under-)betyg på sig själva. 
”Mot dumheten kämpar tyvärr ock gudarna förgäves”.