2012/06/19

Inför förbud mot frilevande varg i hela Sverige


Den 17 juni 2012 inträffade en tragisk händelse i Kolmårdens Djurpark då en erfaren djurvårdare blev dödad av en flock vargar i ett hägn. Trots att vårdaren haft kontakt med vargarna redan från det att de var valpar utsattes hon för angrepp. Detta vittnar om hur oberäkneliga vilda djur kan vara. Vad som skett kan inte avfärdas som engångsföreteelse.
Angreppsinstinkten torde ligga i vargens gener. Mot angrepp av liknande slag skulle inte ens en beväpnad människa ha möjlighet att klara sig med livet i behåll.

Såvitt jag känner till planeras det för en större vargstam än nuvarande över hela landet, befolkningen i landsdelar som inte tidigare haft frilevande vargar ska utan att bli tillfrågade behöva ha vargar i närheten av bostäder, djurstallar och beteshagar. Eftersom cirka 55 procent av Sveriges landareal utgörs av renbetesland, där ingen etablering av varg ska få förekomma, innebär detta att återstående areal i den mer urbaniserade södra delen av landet får vidkännas den otrygghet vargetableringar innebär. 

Hur ska en levande landsbygd kunna fungera om de ”gröna näringarna”, turism, jakt mm inte kan bedrivas på grund av den otrygghet grannskapet med vargstammarna medför? Vargen har inga naturliga fiender, den dödar fler individer än den behöver för att livnära sig. När de vilda bytesdjuren tryter, vad återstår då? Husdjur, tamboskap och slutligen – människor. När annat inte finns att uppbringa, då blir människan mat.  

Det var inte utan orsak vargen utrotades så gott som helt på 1800-talet. Sedan hade vi skottpengar på varg en bra bit in på 1900-talet. Att observera är att Sveriges ”vargstam” är en liten del av den stora asiatiska/ryska vargstammen som på intet sätt är utrotningshotad. Varför ska Sverige lägga ned resurser på att tillföra denna spillra nya gener på bekostnad av glesbygdsboende svenska medborgares/skattebetalares rätt till livskvalité i en levande landsbygd? Det vore på sin plats att vi boende på landsbygden blev tillfrågade om vi vill delta och bekosta denna artificiella rasförbättring av en djurart ingen har lyckats domesticera under tusentals år.

2012/06/15

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare

Bästa försvarsutskotts ledamöter inom "De nya Moderaterna" Kände ni till tre manna arbetsgruppen i regeringskansliet och anvisningarna till den? Delar ni innehållet i anvisningarna? 


Kan ni som riksdagsmän se oss väljare i ögonen och vi som är knutna till försvarsmakten  och säga att detta är klokt? Betänk de stridsvärde vi har idag och att vi INTE har gjort en militär analys av styrkerelationerna nu och över tiden ännu på den politiska nivån eftersom försvarsberedningen inte har börjat arbeta. 


Anvisningarna väntar vi på. Ni sätter ekonomin först och analysen sedan. 
Får jag be Försvarsministern förklara för oss i försvarsmakten och intresserade väljare -helt enkelt hur har ni tänkt? Blev inte tågordningen vänd här?


Ingen hittills vad jag sett bland FÖU kollegorna förstår detta vare sig i alliansen eller oppositionen eller accepterar innehållet.  Jag förväntar mig att mina överordnande inom försvarsmakten nu kliver fram och säger sitt hjärtas mening om klokskapet i anvisningarna. Ni skall ha en uppfattning i sakfrågan .Är det lämpligt att skära ytterliggare i grundorganisationen? 


Är det lämpligt för stridsvärdet att tränga in ca 30 miljarder för JAS39 E/F -tror själv inte ett ögonblick att summan stannar där -i en prolongerad ekonomi.?Är det det?   
Ni inom M har en rejäl pedagogisk uppförsbacke att övertyga befolkningen om att ni sitter på facit i en tid av kapprustning från Ryssland,kalla kriget retorik,ett försvagat Nato och en erodering av Amerikanska-Ryska förbindelserna. 

Hur ser jag att ni inom M företräder folket? Jag anser faktiskt att ni förträder er själva och M kollektivet. Försvaret är till för oss alla som bor här oavsett vilken partikonstellation som har makten för stunden. Försvaret är långsiktigt och därför krävs samarbete.


Imorgon är en annan dag och då kan ni ändra innehållet i anvisningarna och bredda bemanningen genom att kontakta regeringskansliet. Gör det!