2018/06/01

Är det försent för två stater?

Drygt 130 länder har erkänt staten Palestina, bland dem Sverige 2014. De flesta EU-länder vill se ett slutgiltigt fredsavtal först. Erkännandena utgår från kartan innan Israel intog Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza 1967. ”Gröna linjen”, en gammal stilleståndslinje mellan Israel och Jordanien, har internationellt kommit att betraktas som gräns.

I alla sammanhang upprepas att Sveriges officiella ståndpunkt bygger på folkrätten. På samma sätt som delningsbeslutet 1947 gav den judiska delen av Palestinas befolkning den folkrättsliga kraften att 1948 utropa den självständiga staten Israel, finner den palestinska staten sin folkrättsliga grund i samma delningsbeslut 1947.

Man kan invända att arabstaterna inte godtog delningsbeslutet, resolution 181 i FN:s generalförsamling, och att det rycker undan grunden för en palestinsk stat. Men den delningen FN:s medlemsstater stödde 1947 gav hur som helst inte Israel hela det territorium som staten kontrollerar idag.

En stat bör ha säkra och erkända gränser, och Palestina har allt annat än klara gränser. Men internationellt erkända gränser har inte heller Israel. Genom bosättningarna och den barriär som på 2000-talet byggts runt Västbanken, till stor del på arabisk mark, har Israel dessutom utvidgat sina anspråk utanför ”gröna linjen”.

I brist på alternativ vill omvärlden likafullt inte dödförklara tvåstatslösningen. Storbritannien gör en markering i år då prins William besöker president Mahmud Abbas. Det är första gången en medlem av brittiska kungahuset gör ett officiellt besök hos palestinierna. Prinsens turné går också till Israel och Jordanien. Jordanien, som styrde palestinska områden före 1967, har gett upp sina egna territoriella anspråk och stöder palestiniernas statsträvanden. Kung Abdullah har dessutom kvar en officiell roll som högste beskyddare av de heliga platserna i Jerusalem.

Trumps Jerusalembeslut, som stärker Israels makt över islams tredje heligaste plats, försvårar knappast rekryteringen för jihadiströrelser som spelar på stadens symbolvärde för muslimer. Den amerikanske presidenten Donald Trumps Israelvänliga politik, med flytten av ambassaden till Jerusalem, har fått redan uppgivna palestinierna att tappa förtroendet för USA som medlare i konflikten med israelerna. Situationen underlättas inte av att Israel fortsätter att låta judar bosätta sig på det ockuperade Västbanken.


Hans Zettby