2014/06/28

Sverige behöver sin landsbygd.


Vi har Land, Land Lantbruk, Land Skogsbruk och ATL här hemma. Samt Svenska Dagbladet och Östgöta Correspondenten, Corren. Jag vet inte om jag har rätt, men misstänker att Centern har så stort inflytande över LRF:s press att de inte önskar större publicitet runt Landsbygdspartiet. Rätta mig om jag har fel.

Sverige är inne på en farlig väg. Skrota självförsörjningsgraden, skrota beredskapslagren, skrota den allmänna värnplikten. Följa varenda order som kommer från Strasbourg och Bryssel. Hur inivassen dumma får man vara? På Bondeförbundets tid var nuvarande Centern det enda parti som värnade om landsbygdens intressen. Men sedan försökte man bli ett innerstadsparti och struntade helt i landsbygden. De äkta Centerpartister som finns kvar är de märkestrogna och/eller de som hoppas att allt ska vända sig till det rätta en vacker dag. Jag skulle vilja påstå att den äkta Centern dog när man mobbade bort Thorbjörn Fälldin.

Thorbjörn Fälldin är den ende svenske politiker som skulle kunna matcha epitetet ”landsfader”. Han gav order 1981 med besked när Sovjet gick in över vår territorialgräns för att med en fregatt och ett bärgningsfartyg dra flott U 137 från Gåseskär. ”Elda på med vad ni har, grabbar”, lär ha varit hans svar när Försvarsmakten tjänstevägen begärde eldtillstånd för två rörliga kustartilleripjäser som låg eldberedda. Tjänstevägen slutade vid statsministerns telefon just då. Andra svenska politiker hade gjort i byxorna. Ryssarna märkte att de två svenska kalibreringsskotten var skarpladdade, att spaningsradarn var urkopplad och stridledningsradarn påslagen. Då återvände man till internationellt vatten.

Sverige behöver sin landsbygd och kommer att behöva sin landsbygd i än högre grad, för invånarnas överlevnad, den dag vi blir av/inspärrade. Därför behöver landsbygden ett parti som tillvaratar landsbygdens intressen. Hur man kan vara så korkade att man bebygger Sveriges bästa jordbruksmark med industribyggnader, köpcentra, parkeringsplatser och motorvägar och dessutom planterar granskog på den är för mig en gåta. Enda svaret på gåtan är att besluten fattas i Stockholm. Det kan komma den dag då Sverige mer eller mindre måste ”dammsugas” efter varje tillgänglig markyta där spannmål och jordbruksprodukter kan produceras.

Sedan importeras det så mycket livsmedel att svenska jordbruksföretag raderas ut, på grund av att Sverige har höga krav på djurhållning och produktkvalitet. Det gamla tyska uttrycket ”die dummen Schweden” står sig. Hur många ytterligare får ska dödas av varg bara för att Stureplansmaffian vill värna om den ryska vargens och vargstammens tillväxt?

Det vore ändå bra om pressen kunde upplysa de svenskar som vill annorlunda än dagens byråkrater (som inte var födda under tiden med minspärrar, torpederingar av handelsfartyg, mörkläggning, beredskap, ransonering, gengas och andra surrogat) via sina siffernissar förkastar allt som inte är ”lönsamt”. Upplysa om att det finns ett parti som vill värna om landsbygden och dess näringar.

Per Sjöswärd
Rimforsa

Inga kommentarer: